M. Of. nr. 0209 din 29 Martie 2012
Act nr. 209/20 Martie 2012 Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române“, înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201200209) Guvernul României

M. Of. nr. 0209 din 29 Martie 2012
Act nr. 211/20 Martie 2012 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Craiova (201200209) Guvernul României

M. Of. nr. 0209 din 29 Martie 2012
Act nr. 216/20 Martie 2012 Hotărâre privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (201200209) Guvernul României

M. Of. nr. 0209 din 29 Martie 2012
Act nr. M.31/22 Martie 2012 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010 (201200209) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0209 din 29 Martie 2012
Act nr. -/29 Martie 2012 Raport privind activitatea desfăşurată de Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2011 (201200209) Autoritatea Electorală Permanentă

M. Of. nr. 0209 din 29 Martie 2012
Act nr. 2771/16 Decembrie 2011 Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Boambă-Rahtivanu“, din Str. Batiştei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucureşti (201200209) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național