M. Of. nr. 0577 din 16 August 2011
Act nr. 677/09 August 2011 Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad (201100577) Președintele României

M. Of. nr. 0577 din 16 August 2011
Act nr. 678/09 August 2011 Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011 (201100577) Președintele României

M. Of. nr. 0577 din 16 August 2011
Act nr. 679/09 August 2011 Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 (201100577) Președintele României

M. Of. nr. 0577 din 16 August 2011
Act nr. 680/09 August 2011 Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 (201100577) Președintele României

M. Of. nr. 0577 din 16 August 2011
Act nr. 681/10 August 2011 Decret privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler (201100577) Președintele României

M. Of. nr. 0577 din 16 August 2011
Act nr. 26/05 August 2011 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2011 (201100577) Banca Națională a României