'Prin încheierea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală şi la combaterea practicilor fiscale evazioniste', se menţionează în comunicatul Finanţelor. 

Potrivit acordului, veniturile obţinute din SUA de către instituţiile financiare din România nu vor fi impozitate cu reţinere la sursă în SUA, iar instituţiile financiare române nu vor fi obligate să reţină impozit asupra anumitor venituri primite de cetăţeni sau rezidenţi americani care au deschise conturi financiare la astfel de instituţii financiare. 

În plus, se simplifică implementarea sistemului de transmitere a informaţiilor financiare şi se reduce din povara administrativă a instituţiilor financiare din România, angajate să efectueze aceste schimburi de informaţii. 

Pe de altă parte, în urma implementării prevederilor acordului, va creşte certitudinea juridică pentru instituţiile financiare din România, iar acestea vor fi considerate în SUA instituţii financiare conforme.

'Instituţiile financiare vor comunica autorităţilor fiscale române informaţii menţionate în Acord, aferente anului 2014, urmând ca prima raportare a autorităţilor fiscale române către autorităţile fiscale din SUA să se facă în anul 2015, până la data de 30 septembrie', se mai arată în comunicatul Finanţelor. 

Principalele aspecte cuprinse în proiectul de Acord vizează persoanele pentru care se face raportarea informaţiilor fiscale, respectiv persoane fizice cetăţeni sau rezidenţi în SUA, parteneriate sau companii înfiinţate în SUA. În plus, textul cuprinde definiţii legate de teritorialitate, instituţii financiare, instrumente financiare şi conturi raportabile. 

De asemenea, în document sunt cuprinse tipurile de informaţii care fac obiectul acordului de schimb automat de informaţii, respectiv datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informaţii, numărul de cont, datele de identificare a instituţiilor financiare care trebuie să facă raportarea etc. În plus, sunt menţionate şi intervalele de timp pentru care se face schimbul de informaţii, dar şi modul de realizare şi aspecte legate de aplicarea măsurilor FATCA pentru instituţiile din România. 

În plus, sunt menţionate obligaţiile şi procedurile pe care le au de îndeplinit instituţiile financiare privind identificarea şi raportarea conturilor, dar şi entităţile care nu raportează informaţii financiare şi produsele financiare pentru care nu se face raportare. 

Pe de altă parte, în Acord este inclus un articol care impune aplicarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, în sensul că, în măsura în care SUA va acorda condiţii favorabile unui stat terţ, există obligaţia părţii americane de a notifica partea română care poate accepta sau nu, extinderea beneficiului acestor condiţii mai favorabile. 

'Ministerul Finanţelor Publice va întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea proiectului de lege pentru ratificarea în regim de urgenţă a Acordului către Parlamentul României', se mai arată în comunicatul citat. 

AGERPRES