"Participarea delegaţiei Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la această Reuniune este deosebit de importantă, aderarea României la OCDE reprezentând un obiectiv strategic al politicii externe româneşti, fiind inclus în programul de guvernare 2013 – 2016. În cadrul Reuniunii vor fi identificate, analizate şi discutate soluţii menite să gestioneze în mod adecvat provocările actuale cu care se confruntă sectorul agricol la nivel mondial", se arată într-un comunicat al MADR.

Reuniunea se va desfăşura pe 5 grupuri de lucru care vor analiza în detaliu propunerile OCDE cu privire la: politicile durabile, dezvoltarea competitivităţii fermelor şi a întreprinderilor de profil, securitatea alimentară şi noile provocări legate de volatilitatea preţurilor la nivel global, importanţa cooperării internaţionale şi abordări colaborative şi inter-disciplinare în agricultură. 

La finalul celor două zile de dezbateri, miniştrii agriculturii vor adopta o declaraţie oficială a Reuniunii ministeriale. 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un for interguvernamental dedicat identificării, aplicării şi evaluării politicilor publice dedicate dezvoltării economice sustenabile şi stabilităţii sociale, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. 

OCDE asigură un cadru apolitic format din peste 250 de comitete şi grupuri de lucru, propice dezbaterilor experţilor în diferite domenii (investiţii, agricultură, anti-corupţie, transporturi etc.) pentru soluţionarea problemelor economice şi sociale existente şi potenţiale. 

Cei 34 de membri ai OCDE sunt state cu economii mature, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. 

Deşi nu este membru al organizaţiei în ansamblu, România se poate implica prin experţii săi guvernamentali în acţiunile unor structuri de lucru ale OCDE, fiind reprezentată la reuniunile a 19 structuri de lucru ale OCDE. Ministerul Afacerilor Externe are rol coordonator al relaţiei României cu OCDE. AGERPRES