Într-un proiect de HG, aflat pe site-ul Ministerului de Finanţe, a fost precizat că prevederile alin. (9)-(11)din HG 77/2014  nu se aplică consumatorilor casnici.

Totodată, în nota de fundamentare a acestei hotărâri, Finanţele explică „în scopul interpretării fără echivoc a prevederilor referitoare la obligativitatea depunerii notificării de către utilizatorii de gaz natural şi energie electrică utilizate în regim de scutire directă de la plata accizelor conform art. 20660 din Codul fiscal, se introduce precizarea expresă a faptului că această prevedere nu se aplică consumatorilor casnici”.

În normele de modificare a Codului Fiscal, HG 77/2014, la punctul 113, subpunctul 113.11 alin (8) a fost introdus introduce alin (9) În situaţiile de acordare direct a scutirii pentru gazul natural şi energia electrica, utilizate în scopurile scutite de la plata accizelor, utilizatorii notifică acest fapt la autoritatea vamală teritorială. După notificare, utilizatorul trimite furnizorului de astfel de produse o copie de pe notificare cu numărul de înregistrare la autoritatea vamală teritorială.

Pct 113.1.1 este dat în aplicarea art 260^60 alin (1) din Codul fiscal unde la lit e) se arată că sunt scutite de la plata accizelor pentru gazul natural gospodăriile şi organizaţiile de caritate.

Articolul Capital poate fi citit aici> http://www.capital.ro/finantele-au-gasit-un-truc-sa-creasca-factura-la-gaze.html

 

Redăm integral comunicatul Ministerului de Finanţe:

Prin Hotărârea Guvernului nr.77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, s-a prevăzut că pentru a beneficia de scutirea directă de la plata accizelor prevăzută pentru gazul natural la art. 20660 din Codul fiscal, utilizatorii au obligaţia depunerii unei notificări la autoritatea vamală teritorială începând cu data de 1 aprilie 2014.

Prevederea a fost introdusă pentru aplicarea corectă a scutirilor de accize, având în vedere că furnizorii de gaz natural nu dipuneau de un document pe baza căruia să probeze că au livrat în regim de scutire de accize către utilizatori care pot beneficia de această facilitate.

Obligaţia de a depune notificări la autoritatea vamală teritorială nu se aplică in cazul consumatorilor casnici. Acest lucru rezultă şi din prevederile actului normativ sus menţionat, care stipulează că notificarea trebuie să cuprindă informaţii privind activitatea desfăşurată de utilizator şi cantitatea de gaz natural solicitată în regim de scutire. Astfel de informaţii nu sunt solicitate consumatorilor casnici ci altor entităţi prevăzute de lege.

În scopul evitării interpretării eronate a prevederilor menţionate anterior, în proiectul de “Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004”, s-a prevăzut, în mod expres, că prevederile referitoare la depunerea notificărilor la autoritatea vamală teritorială, pentru a beneficia de scutire directă de la plata accizelor, nu se aplică in cazul consumatorii casnici.