Din punctul de vedere al plăţilor efectuate, au fost absorbite integral alocările financiare pentru anii 2008 (1,14 miliarde de euro) şi 2009 (1,5 miliarde de euro) fiind începute plăţile din alocarea financiară aferentă anului 2010, care este în valoare de peste 1,35 de miliarde de euro.
Beneficiarii PNDR – fermieri, procesatori, întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii publice locale, ONG-uri –  au încheiat contracte de finanţare de peste 4,17 miliarde de euro. Din cele peste 43.000 de proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanţare, 2.000 de proiecte sunt în întregime finalizate, restul aflându-se în diferite etape de implementare.
Fondurile europene nerambursabile sunt acordate României în baza unor alocări financiare anuale care stabilesc angajamentul financiar al Comunităţii Europene faţă de ţara noastră. Fiecare alocare financiară cuprinde doar pentru anul respectiv angajamentul financiar maxim al Comunităţii Europene pentru România şi perioada de valabilitate a acestui angajament. Aceste alocări financiare anuale trebuie cheltuite după regula „N+2” care specifică faptul că fiecare alocare anuală trebuie cheltuită în maximum 2 ani (de exemplu, alocarea anuală pentru anul 2008 trebuie cheltuită până la finele anului 2010, iar cea aferentă anului 2009 până la finele anului 2011). Banii disponibili efectiv până în prezent, respectiv fondurile nerambursabile, acordaţi României de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sunt de 9,7 miliarde de euro. Din acest total, șapte miliarde sunt alocate pentru măsurile de investiţii implementate de către APDRP, iar restul de 2,7 miliarde sunt pentru finanţarea unor măsuri de sprijin direct.