Pentru a primi ajutorul finnaciar de 250 de lei firmele trebuie să le încheie elevilor şi studenţilor contracte individuale de muncă, pe o durată egală sau mai mică decât cea a vacanţei. O lată condiţie ar fi ca elevii şi studenţii să fie angajaţi în baza unui contract de muncă temporar. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat pentru 6 ore pe zi sau 30 de ore pe săptămână se consideră contract cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă de care aparţin în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări de şomaj pe care acesta este obligat să o plătească lunar, potrivit legii.

Nu beneficiază de ajutorul de stat firmele care angajează elevi şi studenţi înainte de începerea vacanţei. De asemenea, angajatorii care au primit stimulentul pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare într-unj an calendaristic nu mai pot primi cele două milioane şi jumătate de lei.

Sursa: RRA