Conform sursei citate, din totalul propunerilor consemnate în cadrul Apelurilor de proiecte 1-3, Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, cele mai multe (15) vizează apelul intitulat 'Studii şi formare privind contribuţia ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice', ce beneficiază de un buget de 2 milioane de euro. Valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 400.000 de euro, iar cea maximă de 500.000 de euro.

De asemenea, alte şase propuneri de proiecte se încadrează la apelul 'Scheme de restaurări vaste ale ecosistemelor', pentru un buget de 6.270.214 euro. Alocarea totală pentru acest apel poate fi mărită în cazul în care se identifică şi aprobă de către Statele Donatoare resurse suplimentare pentru acest apel. Valoarea minimă a grantului solicitat este un milion de euro, iar valoarea maximă de două milioane euro.

Nu în ultimul rând, patru proiecte au fost depuse pentru apelul 'Creşterea capacităţii pentru gestionarea şi monitorizarea culoarelor ecologice', al cărui buget este de 1,5 milioane de euro. În acest caz, cuantumul minim al grantului solicitat este un milion de euro, în timp ce valoarea maximă ajunge la 1,5 milioane de euro, solicitanţii eligibili fiind numai autorităţilor publice. Procentajul maxim de finanţare nerambursabilă pentru fiecare proiect este de 100%.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul Apelurilor de proiecte 1-3, Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, s-a încheiat în data de 12 noiembrie 2014.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a lansat cele trei apeluri pentru propunerile de proiecte din cadrul respectivului program în data de 28 august 2014, implementarea lor urmând să se deruleze de la data semnării până cel mai târziu la 30 aprilie 2016.

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor au fost autorităţile publice şi organizaţiile non-guvernamentale.

AGERPRES