Printre acestea se vor număra aproape trei milioane de studenți din învățământul superior și profesional. Studenții masteranzi vor beneficia și ei de un nou sistem de garantare a împrumuturilor pus în aplicare împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiții.
Derularea programului pe șapte ani Erasmus pentru toți, care ar avea un buget total de 19 miliarde de euro, urmează să înceapă în 2014.
Erasmus pentru toți ar regrupa toate sistemele UE și internaționale actuale din domeniul educației, formării profesionale și sportului, înlocuind șapte programe existent cu unul singur. Aceasta va spori eficiența, va facilita solicitarea granturilor și va reduce duplicarea și fragmentarea.
Comisia propune o creștere de aproximativ 70 % în comparație cu actualul buget pe șapte ani, ceea ce ar însemna o alocare de 19 miliarde de euro pentru noul program în perioada 2014-2020. Cifra ia în considerare estimările pentru inflație pe viitor și include cheltuielile prevăzute pentru cooperare internațională.
Noul program se va concentra pe valoare adăugată și pe impact sistemic al UE, cu sprijin pentru trei tipuri de acțiuni: oportunități de învățământ pentru persoane fizice, atât în interiorul, cât și în afara UE; cooperare instituțională între instituțiile de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri; și sprijin pentru reforme în statele membre de modernizare a sistemelor de educație și formare profesională și de promovare a inovării, spiritului antreprenorial și capacității de inserție profesională.
Două treimi din finanțare s-ar cheltui pentru granturi de mobilitate pentru îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor.
Propunerea Comisiei privind programul Erasmus pentru toți ar permite ca:
• 2,2 milioane de studenți din învățământul superior să primească granturi pentru a-și desfășura în străinătate o parte a educației și formării profesionale (în comparație cu 1,5 milioane în cadrul programelor actuale);
• această cifră include 135.000 de studen ți care ar primi sprijin să studieze într-o țară din afara UE, precum și studenți din afara UE care să vină să studieze în Uniune;
• 735.000 de stude nți din învățământul profesional să își poată desfășura în străinătate o parte a educației și formării (în comparație cu 350 000 în cadrul programului actual);
• 1 milion de profesori, formatori și tineri lucrători să primească finanțare pentru a preda sau pentru a se forma în străinătate (în comparație cu 600 000 în cadrul programelor actuale);
• 700.000 de tineri să desfă șoare stagii în companii în străinătate (în comparație cu 600 000 în cadrul programului actual);
• 330.000 de masteranzi să beneficieze de garan ții de împrumut în sprijinul finanțării studiilor în străinătate în cadrul unui sistem complet nou;
• 540.000 de tineri să poată să participe la ac țiuni de voluntariat în străinătate sau schimburi de tineret (în comparație cu 374.000 în cadrul programului actual);
• 34.000 de studen ți să primească granturi pentru o „diplomă comună”, care implică studiu în cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate (față de 17 600 în cadrul programului actual);
• 115.000 de institu ții/organizații implicate în educație, formare profesională și/sau activități pentru tineri sau alte organisme să primească finanțare pentru a stabili peste 20 000 de „parteneriate strategice” pentru a pune în aplicare inițiative comune și pentru a promova schimbul de experiență și de know-how;
• 4.000 de institu ții de învățământ și întreprinderi să formeze 400 de „alianțe ale cunoașterii” și „alianțe ale competențelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial.