Astfel, Autoritatea a pus în dezbatere publică pe site-ul său un proiect de normă privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.
Nota de fundamentare a noii norme arată că, a fost constatat faptul că documentele privind situaţiile financiare ale fondului care urmează a fi absorbit, existente la data efectuării transferului de active, raportul de audit privind transferul activelor sau situaţia privind provizionul tehnic, recalculat, ca efect al fuziunii, prezintă mai mare relevanţă în faza de autorizare definitivă a fuziunii”.
Totodată, au fost ajustate termenele prevăzute în cuprinsul normei, pentru o derulare mai eficientă a procesului de fuziune și au fost aduse completări în legătură cu preluarea documentelor aparținânde fondurilor de pensii administrate privat.
La ora actuală, dosarele de preluare a clienților Eureko sunt depuse la ASF.
Aegon și Achmea (acționarul Eureko Ronmânia, asigurări și pensii private) au semnat, la începutul acestui an, un acord de transfer al portofoliilor de asigurări de viață și pensii ale grupului Achmea din România, tranzacția urmând a fi supusă procesului de autorizare de către autoritățile competente din România.
Procedura de transfer a portofoliului de asigurări este estimat a se finaliza în a doua jumătate a acestui an. Surse din piață spun că, din cauza modificărilor legislative, cel puțin în cazul Eureko Pensii, nu se poate vorbi de fuziune în 2013, cel mai probabil la finalul primului semestru din 2014.