Astfel, în 2012, România a importat o cantitate de circa 1.402 GWh şi a exportat 1.149 GWh. Aceste valori nu reprezintă fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor lunare realizate de operatorul de transport şi sistem (OTS).
Față de anul 2011, importul a crescut cu circa 35%, în timp ce exportul a scăzut cu mai mult de 61%, atât cel realizat de furnizorii concurenţiali, cât şi cel al Hidroelectrica, din cauza deficitului de energie înregistrat de-a lungul anului. Potrivit raportului citat, pentru prima dată în ultimii cinci ani, România a fost importator net de energie.

De asemenea, cantitatea totală de energie electrică livrată în reţele de producătorii din unităţi dispecerizabile a fost de 52,107 TWh, în scădere cu peste 6% faţă de 2011. Scăderea cea mai mare s-a înregistrat la energia produsă din combustibil fosil lichid (cu 18,5%) şi hidro (cu circa 18,1%, din cauza celor două situaţii de forţă majoră din cursul anului în care a fost Hidroelectrica), iar cea mai mică reducere a producţiei a fost înregistrată în cazul energiei pe bază de combustibil nuclear (2,4%).

Totodată, cantitatea de energie produsă pe bază de gaze naturale a crescut cu 3%, în urma intrării în producţie a centralei Petrom de la Brazi. Altfel, producţia de energie eoliană a fost de aproape două ori mai mare faţă de anul precedent, ajungând la un total anual de 1,8 TWh, la care se adaugă încă 1 TWh de la producătorii eolieni nedispecerizabili sau aflaţi pe parcursul anului în perioade de probă.