Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani,  a prezentat un plan de măsuri pentru sprijinirea întreprinzătorilor și modificarea radicală a culturii antreprenoriale în Europa.
Planul pune accent pe rolul esențial al educației și al formării în cultivarea noilor generații de întreprinzători și cuprinde măsuri specifice pentru asistarea celor care fac primii pași în antreprenoriat dintre tineri, femei, persoane în vârstă, migranți și șomeri.

"Să fim foarte clari: mai mulți întreprinzători înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multă inovație și mai multă competitivitate. Să devii întreprinzător și să-ți pui în practică viziunea presupune să-ți asumi multe riscuri personale și multe eforturi. Întreprinzătorii sunt eroii timpurilor noastre. Antreprenoriatul este cel mai puternic catalizator pentru creșterea economică din istoria economiei. De aceea, trebuie să facem din antreprenoriat o perspectivă atractivă și accesibilă pentru cetățeanul european. Acesta este principalul mesaj al planului nostru de măsuri. Dacă reușim să valorificăm potențialul antreprenorial european, putem relansa creșterea economică în Europa", spune vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani.   
Planul acoperă șase domenii-cheie în care sunt necesare acțiuni pentru crearea unui mediu în care întreprinzătorii să poată crește și prospera:

  •     accesul la finanțare – pe lângă consolidarea instrumentelor financiare existente, Comisia propune și crearea unei piețe europene pentru microfinanțare și simplificarea structurilor de impozitare, pentru a le permite IMM-urilor să obțină fonduri prin investiții private directe (precum mini-obligațiuni, finanțare colectivă solidară sau investitori providențiali)
  •  asistență pe timpul fazelor cruciale din ciclul de viață al întreprinderii – cum circa 50% dintre întreprinderi eșuează în primii cinci ani, statele membre ar trebui să aloce mai multe resurse pentru a ajute noile întreprinderi să treacă peste această perioadă critică, de exemplu prin formare în domeniul managementului, îndrumare în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și crearea de rețele cu alți întreprinzători, cu furnizorii și cu clienții potențiali
  •     valorificarea noilor posibilități de afaceri ale erei digitale – IMM-urile cresc de două până la trei ori mai repede folosind TIC. O puternică susținere pentru întreprinderile recent înființate care se bazează pe internet și îmbunătățirea competențelor digitale ajută atât întreprinzătorii din domeniul internetului, cât și întreprinderile tradiționale
  •     transferul simplificat al proprietății asupra întreprinderilor – în fiecare an, circa 450 000 de firme cu 2 milioane de angajați își schimbă proprietarul în Europa, ceea ce duce la pierderea a aproximativ 150 000 de firme și 600 000 de locuri de muncă. De aceea, Comisia propune extinderea piețelor pentru întreprinderi și eliminarea barierelor din calea transferurilor transfrontaliere de întreprinderi;
  •     o a doua șansă pentru întreprinzătorii onești după un faliment – majoritatea (96%) falimentelor se datorează, de departe, unui ciclu de plăți întârziate sau altor probleme practice. Iar cei care încearcă a doua oară au mai mult succes. Prin urmare, Comisia tocmai a propus deplasarea accentului de pe lichidare pe asistarea întreprinderilor în vederea depășirii dificultăților financiare 
  •     simplificarea administrativă – Comisia va continua să urmărească cu fermitate reducerea poverii legate de reglementări

Afacerişti din şcoală
Între 15% și 20% dintre elevii care participă la un program de simulare a unei microîntreprinderi în perioada liceului își vor deschide mai târziu propria întreprindere, un procent de trei până la cinci ori mai ridicat decât media populației în general. Educația antreprenorială universitară poate stimula întreprinderile de înaltă tehnologie și cu creșteri puternice prin susținerea ecosistemelor de afaceri, a parteneriatelor și a alianțelor industriale.