După destinaţie, preţurile producţiei industriale pentru piaţa internă şi cele pentru piaţa externă au scăzut cu 0,6%, respectiv cu 1,8%.
Pe secţiuni (sectoare de activitate) s-au înregistrat creşteri de preţ la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,1%). În industria prelucrătoare şi industria extractivă preţurile au scăzut cu 1,1%, respectiv 0,3%. La distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, preţurile s-au situat la acelaşi nivel înregistrat în luna anterioară.
Pe marile grupe industriale se constată creşteri de preţ în industria bunurilor de uz curent (+0,4%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+0,2%). Scăderi de preţ s-au înregistrat în industria energetică (-2,9%) şi industria bunurilor intermediare (-0,3%). În industria bunurilor de capital preţurile s-au situat aproape la acelaşi nivel înregistrat în luna anterioară.
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au înregistrat o creştere cu 5,4%, în noiembrie 2012, faţă de luna corespunzătoare din anul 2011. Pe secţiuni (sectoare de activitate) s-au remarcat creşteri de preţuri la distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+19,9%), în industria prelucrătoare (+5,6%), la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+4,0%) şi în industria extractivă (+2,6%).
Creşteri semnificative de preţuri au fost înregistrate la produsele din industria bunurilor de uz curent (+7,5%) şi industria energetică (+6,2%). Sub nivelul înregistrat pe total s-au situat preţurile produselor din industria bunurilor de capital (+4,1%), industria bunurilor intermediare (+3,7%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+3,1%).

Sursa: Agerpres