Regiunile care înregistrează proporția cea mai ridicată de persoane cu un nivel scăzut de calificare formală (cel mult învățământ preșcolar, primar sau secundar inferior) se situează, în cea mai mare parte, în Europa de Sud și, în special, în Portugalia și Spania. În schimb, regiunile în care oamenii dispun de un nivel superior de calificare se situează, în cea mai mare parte, în Regatul Unit, precum și în Europa Centrală și de Est.
Regiunile care înregistrează proporția cea mai ridicată de persoane cu calificări în învățământul terțiar se situează, în cea mai mare parte, în Regatul Unit, Belgia și Țările de Jos, dar și în nordul Spaniei  și în Cipru. În schimb, regiunile cu proporția cea mai scăzută se situează în Italia, Portugalia și în centrul și estul Uniunii Europene2
Regiunile UE cu proporția cea mai ridicată de „elevi  și studenți înscriși la toate nivelurile de învățământ, ca procentaj din populația totală” sunt concentrate în nordul și vestul UE, în special în Finlanda, Suedia, dar  și în Belgia  și Irlanda. Regiunile care înregistrează proporția cea mai scăzută se situează, în special, în partea de est  a Germaniei, în nordul Italiei  și în Europa de Sud-Est, dar și în nord-vestul Spaniei și în Portugalia.
Regiunile care înregistrează proporția cea mai ridicată de „elevi înscriși în învățământul primar și secundar inferior, ca procentaj din populația totală” se situează în zone din Irlanda, Portugalia, sudul Spaniei, dar și în Țările de Jos, Danemarca și în sudul Suediei. În schimb, proporția cea mai scăzută se observă în nordul Italiei și în Europa de Sud-Est

Regiunile cu proporția cea mai ridicată de „elevi  și studenți înscriși în învățământul secundar superior  și în învățământul postsecundar neuniversitar, ca procentaj din populația cu vârsta cuprinsă între 15  și 24 de ani” se situează, în cea mai mare parte, în Italia, Belgia, Suedia  și Finlanda, în timp ce majoritatea regiunilor cu proporția cea mai scăzută se află în Grecia, Spania,
Portugalia, România, Bulgaria și Franța.
România cunoaște cele mai mari disparități regionale în ceea ce privește
indicatorul „elevi și studenți înscriși la toate nivelurile de învățământ, ca % din totalul populației”, urmată îndeaproape de Republica Cehă, Belgia  și Spania. La capătul opus, Irlanda înregistrează valoarea cea mai mică (însă trebuie remarcat faptul că aceasta are numai două regiuni). Danemarca, Suedia, Ungaria  și Polonia par, de asemenea, să înregistreze diferențe relativ mici între valoarea regională maximă și valoarea minimă pentru acest indicator, arată raportul.