Potrivit unui comunicat al ANI, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig, s-a aflat în stare de incompatibilitate, având probleme şi cu un contract de muncă, ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, nu poate justifica suma de 45.000 de euro, fiind bănuit şi de tranzacţii financiare suspecte, ministrul Liviu Pop este acuzat de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, iar Sorin Dan Mihalache este incompatibil.

ANI susţine că ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 7 mai – 31 octombrie, întrucât a exercitat simultan funcţia de ministru şi pe cea de director în cadrul SC Sintezis Birotica SRL, încălcând dispoziţiile art. 84), alin.1), lit. c) şi art. 86, alin. 1) din Legea nr.161/2003.

Eduard Hellvig a transmis ANI că nu deţine funcţia de director al acelei societăţi şi nici nu a exercitat această funcţie în niciun moment pe parcursul ultimilor ani, însă, în punctul de vedere depus la dosarul de evaluare, Ministerul Muncii a comunicat Agenţiei faptul că încetarea efectivă a contractului individual de muncă în cazul ministrului a fost operată la data de 31 octombrie 2012, în urmă cu o săptămână.

ANI mai susţine că, în perioada 20 decembrie 2011 – 14 septembrie 2012, Eduard Hellvig a fost angajat pe funcţia de cercetător în ştiinţe politice în cadrul SC Dib Media Consultancy SRL, societate care nu se încadrează în categoria firmelor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, conform Ordonanţei nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, motiv pentru care ANI a dispus sesizarea Inspecţiei Muncii privind contractul individual de muncă încheiat între Eduard Hellvig şi SC Dib Media Consultancy, având în vedere faptul că nu au fost respectate prevederile legale în materie.

Au mai rezultat, conform extraselor bancare, tranzacţii reprezentând încasări drepturi salariale de la SC Life Line – Medical Center SRL (în perioada august – octombrie 2012), în cuantum de 26.703 lei, în condiţiile în care Eduard Hellvig nu figurează, ca şi angajat al societăţii, în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii, motiv pentru care ANI a dispus sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale referitoare la veniturile realizate în perioada august – octombrie 2012, de la angajatorul în cauză.

Cel de-al doilea membru al Guvernului intrat în vizorul ANI este ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, în cazul căruia inspectorii de integritate au constatat că nu poate justifica suma de 206.798 lei (aproximativ 45.955 euro), reprezentând diferenţa între cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada 7 mai – 15 octombrie 2012.

Agenţia declară că Ovidiu Silaghi a avut, împreună cu soţia sa, Ariana Silaghi, venituri salariale în cuantum de 24.872 lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeaşi perioadă au fost în cuantum de 231.670 lei, rezultând o diferenţă nejustificată de 206.798 lei.

În acest caz, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Oradea, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Ovidiu Silaghi, dar şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacţii financiare suspecte efectuate de ministrul Transporturilor şi soţia sa.

ANI are indicii privind săvârşirea de către Liviu Pop, fost ministru al Educaţiei, a infracţiunii de conflict de interese, precum şi de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Pe 15 mai 2012, Liviu Pop a fost desemnat în funcţia de ministru interimar al Educaţiei, iar în prezent deţine funcţia de ministru delegat pentru Dialog Social în cadrul Ministerului Muncii.

În perioada 1 decembrie 2007 – 17 mai 2012, Liviu Pop a exercitat funcţia de secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

După numirea în funcţia de ministru al Educaţiei, Liviu Pop a emis Ordinul nr. 4271/29.05.2012 de modificare a Ordinului comun nr. 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal din învăţământul preuniversitar de stat, prin care nu se mai permitea reţinerea cotizaţiei sindicale de către unitatea de învăţământ, ordin contestat în instanţă de federaţiile sindicale din învăţământ, inclusiv de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, iar instanţele de judecată s-au pronunţat în sensul menţinerii ordinului comun ca fiind temeinic şi legal.

Astfel, Liviu Pop a avantajat patrimonial Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, organizaţie cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani, încălcând astfel dispoziţiile în vigoare referitoare la conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, în materia legislaţiei penale.

În acest caz, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice.

Sorin Dan Mihalache este acuzat că s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 10 mai 2012 – 8 iunie 2012, deoarece a exercitat simultan funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, cât şi funcţia de administrator în cadrul SC Dib Media Consultancy SRL, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

De asemenea, Sorin Dan Mihalache a continuat să exercite calitatea de administrator în cadrul SC Dib Media Consultancy SRL, până în luna august 2012, aşa cum rezultă din documentele transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Potrivit dispoziţiilor 84), alin.1), lit. c) şi alin. 2) precum şi art. 86, alin.1) din Legea nr. 161/2003, ”funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) funcţia de (…) administrator (…) la societăţile comerciale (…). Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – i)”.

Conform prevederilor legale, persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate, respectiv cea de secretar general adjunct al Guvernului, asimilată funcţiei de secretar de stat, este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
Sursa: Agerpres