În plin avânt al pieţei rezidenţiale, dezvoltatorii se băteau în apartamente cu suprafeţe cât mai generoase care să ofere o alternativă la „cutiile de chibrituri“ ceauşiste. Noile modele de locuinţe, care promiteau un stil de viaţă occidental, au fost promovate în principal de investitorii străini. Lovitura puternică dată de criză acestui segment al pieţei imobiliare a eliminat din ofertă exact aceste tipuri de apartamente. Unii dezvoltatori au reuşit să se replieze şi au transformat garsonierele în apartamente cu două camere şi pe cele cu două camere în unităţi cu trei camere. Dar câştigătorii s-au dovedit a fi tot antreprenorii români care şi-au bazat dezvoltările pe „modelul românesc“: adică, blocuri construite cu materiale mai puţin pretenţioase, apartamente cu suprafeţe mici şi preţuri cât mai reduse.

Oferta dezvoltatorilor români concura la preţ cu cea a investitorilor străini în 2007/2008, însă la primele semne de criză ei au fost primii care au aplicat reduceri. Reacţia promptă este justificată în primul rând de marjele mari de profit cu care lucrau aceste companii. Dacă scuza investitorilor străini era legată de materialele de construcţii de calitate superioară, care au ridicat costurile de dezvoltare, în cazul majorităţii antreprenorilor autohtoni nu a putut fi vorba nici măcar de asta.

Drept urmare, primele trei poziţii din clasamentul pe garsoniere sunt ocupate de ansambluri dezvoltate de investitori români. Cartierul Latin este dezvoltat de Victor Stoiculescu şi Gabriel Lupulescu, Militari Residence, de Iulian Robu şi Constantin Căpăţână, iar Confort City, de fraţii Negoiţă.

Avantaje şi dezavantaje

Chiar dacă în statistici preţul locuinţelor s-a redus cu 30%-40% de la începutul crizei şi până acum, în realitate, dezvoltatorii încă se poziţioneză peste pragul de 1.000 de euro/mp util. Doar patru ansambluri cuprinse de Capital în clasamentul pe garsoniere au preţuri sub acest nivel, dintre care două sunt chiar sub 900 de euro/mp.

Chiar dacă preţul are o pondere de 50% în decizia de achiziţie a bucureştenilor, iar la acest capitol unele ansambluri stau bine, când vine vorba de locaţie, mai bine de jumătate din ansamblurile cu garsoniere luate în calcul au numai o singură linie RATB care deserveşte cartierul sau numai un microbuz.

Un alt aspect care dezavantajează ansamblurile dezvoltate de investitorii străini sunt costurile cu întreţinerea, care cuprind, de regulă, paza, iluminatul exterior și pe casa scării, lifturile, curățenia și întreținerea gazonului. Acestea ajung până la 200 de lei pe lună, pe lângă factura individuală de utilităţi. Cei interesaţi de achiziţia unor apartamente în cadrul acestor proiecte trebuie să ţină cont că ar putea exista diferenţe de preţ între ceea ce comunică vânzătorii şi nota de plată finală.

40% este procentajul mediu de reducere aplicat preţurilor la locuinţe în ultimii patru ani, însă nivelul acestora rămâne la majoritatea ansamblurilor peste 1.000 de euro/mp util

METODA DE NOTARE

Punctajul total

A fost calculat ca medie ponderată a următoarelor criterii: Preţ/metru pătrat – cu o pondere de 50% în nota finală, Locaţie – pondere 30%, Costuri lunare de întreţinere – pondere 10%, Facilităţi existente în interiorul complexului – pondere 10%. Notele sunt de la 1 la 10. Preţul de vânzare al apartamentului (în euro, fără TVA) şi suprafaţa utilă (mp) au fost prezentate pentru informare, relevanţa lor în evaluare regăsindu-se în preţ/metru pătrat, care a fost punctat.

Criterii

PREŢ/mp: A fost notat cu 10 puncte pentru valori mai mici sau egale cu 750 euro/mp. Nota scade cu câte 0,5 puncte la fiecare creştere a preţului cu câte 50 euro/mp. S-a acordat un BONUS de un punct pentru acele ansambluri care includ în preţ şi locul de parcare subteran şi de 0,5 puncte pentru cele care includ loc de parcare suprateran.

LOCAŢIE: Nota pentru acest criteriu a fost calculată ca medie aritmetică a punctajelor acordate pentru trei subcriterii: Transport public în imediata apropiere, spaţii verzi şi zonă. Pentru subcriteriul „Transport public“, s-a acordat nota maximă acelor ansambluri rezidenţiale aflate aproape de staţii de metrou şi de mai multe linii RATB (autobuz şi tramvai). Au primit 8 puncte ansamblurile lângă care există peste 5 linii RATB, 7 puncte – pentru 4-5 linii RATB, 5 puncte pentru doar două linii RATB, 3 puncte – o singură linie RATB, 2 puncte – pentru existenţa unui microbuz care deserveşte ansamblul, în lipsa altor mijloace de transport în comun, şi zero puncte pentru inexistenţa mijloacelor de transport în comun.  Punctajul pentru subcriteriul „Spaţii verzi“ a fost acordat în funcţie de dimensiunea parcurilor, pădurilor sau lacurilor din imediata apropiere, iar cel pentru subcriteriul „Zonă“ a ţinut cont de distanţa faţă de centrul Capitalei, dar şi de dorința locuirii în acea zonă.

COST ÎNTREŢINERE: S-au acordat 10 puncte pentru costuri lunare de întreţinere mai mici sau egale cu 30 lei/lună. Nota scade cu câte 0,5 puncte la fiecare creştere a costurilor de întreţinere cu câte 20 de lei/lună. S-a acordat un BONUS de 5 puncte pentru acele ansambluri la care costul de întreţinere comunicat include şi cheltuielile pentru apă, gaz şi căldură.

FACILITĂŢI: Notele au fost acordate ţinând cont de numărul şi de importanţa facilităţilor existente în interiorul ansamblurilor rezidenţiale, având o greutate mai mare facilităţile de sănătate şi educaţie.

Click pentru mărire

Vedeţi zilele următoare topul celor mai bune ansambluri rezidenţiale cu apartamente de două, trei şi patru camere.