Productivitaea este calculată divizând Produsul Intern Brut, adică bogăţia generată de o ţară într-un an, la numărul de persoane active, scrie AFP. Calculând nu în funcţie de numărul persoanelor active, ci în funcţie de numărul de ore lucrate, productivitatea primei economii europene a crescut cu 34,8% după Reunificare.

Tot în aceeaşi perioadă, costul muncii, adică totalul veniturilor din muncă împărţit la numărul persoanelor active, a crescut cu 47,5%. Dar dacă se raportează creşterea salariilor şi veniturilor la productivitate, costul muncii în Germania nu a crescut decât cu 20,2 % între 1991 şi 2011, precizează Oficiul.

Acesta subliniază că după ce a crescut imediat după Reunificare, costul muncii în Germania a stagnat din 1998 până în 2011, ceea ce a întărit competitivitatea economiei germane la nivel internaţional.

Germania este una din ţările din Europa unde salariile, ajustate în funcţie de productivitate, au crescut cel mai puţin rapid în ultimii ani. Salariile în Germania sunt fixate în urma unor negocieri între partenerii sociali pentru principalele sectoare de activitate. Ţara nu are un salariu minim generalizat.