La sfârşitul lunii aprilie, datoria publică se situa la 195,47 miliarde lei, echivalentul a 36,06% din PIB. Creşterea datoriei publice s-a datorat exclusiv datoriei guvernamentale, care a avansat cu 5,1 miliarde lei, la 189,1 miliarde lei, în vreme ce datoria locală aproape că a stagnat la 11,5 miliarde lei.
Faţă de luna aprilie, cel mai mult a crescut nivelul împrumuturilor prin obligaţiuni de stat (pe termen mediu şi lung) în euro şi lei, cu 4,7 miliarde lei, până la 42,95 miliarde lei. La începutul lunii mai, Ministerul Finanţelor a atras de la băncile locale circa 940 milioane euro, prin obligaţiuni de stat pe 3 ani, adică grosul sumei eliberată anterior de BNR prin reducerea rezervei minime obligatorii la euro (de la 25% la 20%), estimată la 1,2-1,3 miliarde euro. Tot în mai, Finanţele au emis titluri de stat pe termen mediu şi lung în valoare de 1,2 miliarde lei. Practic, Finanţele s-au împrumutat în avans în luna mai, pentru a acoperi parţial scadenţele de 2,6 miliarde euro din iulie.
De asemenea, a crescut cu 0,8 miliarde lei, până la 74,8 miliarde lei, nivelul împrumuturilor, dar a scăzut cu 0,4 miliarde lei, până la 25,52 miliarde lei, nivelul împrumuturilor din disponibilităţile contului curent al Trezoreriei. În rest, îndatorarea prin alte tipuri de instrumente aproape că a stagnat: prin certificatele de trezorerie (pe termen scurt) – la 35,72 miliarde lei, prin euroobligaţiuni – la 10 miliarde lei.