Îngrijorător este trendul crescător al creditelor neperformante, profitabilitatea întregului sistem bancar fiind afectată şi în 2011, când a fost înregistrată o pierdere agregată de circa 100 de milioane de euro.

Iată mai jos unde se situează sistemul bancar din România în rândul ţărilor din Europa Centrală şi de Est:

Active bancare totale 2010

Similar cu situaţia din 2009, şi în 2010 activele bancare totale din ECE au înregistrat un trend pozitiv şi o uşoară creştere de circa 2%.

Polonia, ţara din ECE cu cel mai dezvoltat sistem bancar, a acumulat, la sfârşitul anului 2010, 292 miliarde euro în active bancare, adică mai mult de trei ori peste media de 81,65 miliarde din ECE.

Republica Cehă şi Ungaria au, de asemenea, active bancare totale mai mari decât media, în timp ce România era, în 2010, a patra cea mai mare piaţă bancară din ECE, dar cu active bancare totale sub medie.

Iată clasamentul complet:

Polonia 292,42 miliarde euro

Republica Cehă 167,38 miliarde euro

Ungaria 120,93 miliarde euro

România 79,77 miliarde euro

Slovacia 54,74 miliarde euro

Croaţia 53,03 miliarde euro

Slovenia 50,31 miliarde euro

Bulgaria 37,69 miliarde euro

Serbia 24,02 miliarde euro

Bosnia şi Herţegovina 10,78 miliarde euro

Albania 7,14 miliarde euro

Credite totale acordate de bănci 2010

Acestea au crescut, la nivelul ECE, cu aproximativ 13% în termeni nominali, comparativ cu valorile din 2009 şi niciun stat nu a înregistrat scăderi în creditele totale acordate. Polonia a reprezentat un motor puternic de creştere având în vedere dimensiunea pieţei, în timp ce Bulgaria, Slovenia, Ungaria şi România au înregistrat o creştere redusă a activelor bancare totale.

Polonia: 198,7 miliarde euro

Republica Cehă 86,8 miliarde euro

Ungaria 74,8 miliarde euro

România 49,2 miliarde euro

Croaţia 36,9 miliarde euro

Slovenia 34,4 miliarde euro

Slovacia 33,5 miliarde euro

Bulgaria 25,9 miliarde euro

Serbia 16,4 miliarde euro

Bosnia şi Herţegovina 7,5 miliarde euro

Albania 3,5 miliarde euro

Procentul creditelor neperformante din totalul împrumuturilor, iunie 2011

Creditele neperformante au reprezentat o problemă pentru sistemul bancar din Europa Centrală şi de Est. Astfel, nivelul creditelor neperformante a continuat să crească în unele ţări (în România, de exemplu), chiar dacă la un ritm mai lent decât în 2010. Pe de altă parte, există ţări precum Slovenia, care au o calitate foarte bună a creditelor, comparativ cu alte state din ECE.

Serbia 18,1%

Albania 17%

Bulgaria 13,5%

Polonia: 17%

România 13,4%

Croaţia 11,9%

Bosnia şi Herţegovina 11,8%

Ungaria 10,5%

Polonia 7,9%

Republica Cehă 6,3%

Slovacia 5,8%

Slovenia 3,9%

Depozite bancare 2010

Per total, depozitele au înregistrat un trend pozitiv în 2010, crescând la 47,4 miliarde euro, de la 42,6 miliarde în 2009. Similar cu împrumuturile, şi de această dată piaţa din Polonia este considerabil mai mare faţă de celelalte. Spre deosebire de anii de dinainte de criză (2005-2008), în 2010, în multe dintre ţările ECE creşterea depozitelor a depăşit sau s-a situat la acelaşi nivel cu cea a creditelor.

Polonia: 170 miliarde euro

Republica Cehă 111,3 miliarde euro

Ungaria 48,8 miliarde euro

România 41,4 miliarde euro

Slovacia 39,5 miliarde euro

Croaţia 36,5 miliarde euro

Bulgaria 24 miliarde euro

Slovenia 23,5 miliarde euro

Serbia 14,3 miliarde euro

Bosnia şi Herţegovina 6,4 miliarde euro

Albania 5,9 miliarde euro