Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunțat miercuri că cererile de plată pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin în perioada 2020 – 2021 pot fi depuse în intervalul 1 – 31 iulie 2020.

În ceea ce privește documentele necesare, solicitările depuse trebuie să conțină următoarele: copia actului de identitate (buletin/carte de identitate) – pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală – pentru persoane juridice; copia poliţei de asigurare; document de identitate bancară.

„Acordarea sprijinului pentru asigurarea recoltei plantaţiilor viticole este una din măsurile de piaţă ale noii organizări comune de piaţă a produselor vitivinicole menită să contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători”, precizează APIA.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii acestei măsuri sunt producătorii, persoane fizice/juridice care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin, menționează sursa citată.

Totodată, pe lista condiţiilor de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească în vederea acordării sprijinului financiar se află: să exploateze o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1 hectare, o suprafaţă de viţă-de-vie cu soiuri ce produc struguri pentru vin pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei să fie înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole, precum şi să încheie cu un asigurător o poliţă de asigurare a recoltei în care să fie menţionate, cel puţin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează parcela viticolă şi valoarea primei de asigurare.

În ceea ce privește plata sprijinului comunitar pentru campania viticolă respectivă, aceasta se face în lei, reprezentând 80%, respectiv 50%, 60% (exerciţiul financiar 2019-2020) din valoarea totală a primei de asigurare.