Administratorii proprietăţilor aflate în domeniul public şi/sau privat al statului au avut la dispoziţie ultimele două luni pentru a cere finanţare de la ANCPI în vederea înregistrării în cadastru a tuturor imobilelor, obligaţie apărută printr-o nouă lege publicată în 26 iulie 2018.

Suma totală alocată de ANCPI pentru înregistrarea acestor imobile este de peste 81 de milioane de lei.

Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor se vor derula astfel:

  • pe o suprafață de 203.332,63 de hectare, aparținând Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării – valoarea finanțării fiind de 30,8 mil. de lei
  • pe o suprafață de 315.432,92 de hectare, aparținând Agenției Domeniilor Statului – valoarea finanțării fiind de 47,3 mil. lei
  • pe o suprafață de 19.103,33 de hectare, aparținând Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Sisești” – valoarea finanțării fiind de circa 2,9 mil. lei.

Sumele vor fi decontate de ANCPI după recepția lucrărilor, iar contractele de finanțare   sunt multianuale.

Celor trei instituţii care au asigurată finanţarea li se adaugă terenurile agricole din domeniul public sau privat al statului, situate în extravilan, imobilele care fac obiectul Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, care trebuie inventariate cu finanţare de la ANCPI, potrivit noii legi 185/2018. Specialiştii estimează că bunurile publice care trebuie cadastrate ar avea o suprafaţă cuprinsă între 600.000 şi 800.000 de hectare.

Obiectivul ANCPI este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, cu peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe nerambursabile, obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.