de euro.
„Teatru si traditii la nord si sud de Dunare” este un proiect care a primit finantare de aproximativ 14.000 de euro, in primavara, prin acelasi program de cooperare transfrontaliera. „Este vorba despre schimb de experienta intre studenti din Craiova si studenti din Vidin. S-au realizat o tabara de creatie la Calafat, vizite in zonele cu traditie din Severin si Orsova, iar in final, o piesa de teatru cu participanti din ambele tari”, spune Catalin Adam, consultant in cadrul firmei „Coridor financial”, specializata in consiliere pentru afaceri si finantari, din Craiova.
„Fondul comun al proiectelor mici” are ca obiective generale imbunatatirea economiei si vietii culturale locale din zona de granita. Activitatile vizate au dimensiuni reduse, incurajand cooperarea transfrontaliera: schimburi de experienta la nivel interuman („people to people”) si proiecte de mica amploare („soft”). Cei care doresc sa depuna proiecte trebuie sa fie organizatii nonprofit, autoritati locale sau regionale, camere de comert, asociatii profesionale, asociatii sindicale, scoli, licee, universitati. Solicitantii trebuie sa aiba sediul in urmatoarele judete: Mehedinti, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Constanta.
„Pentru ONG-uri, in acesti patru ani de preaderare la Uniunea Europeana, cele mai recomandabile directii de depunere a proiectelor de finantare sunt mediul, integrarea sociala si cultura. Solicitantii trebuie sa explice foarte clar nevoile existente la nivelul regiunii din care fac parte. Finantatorii sunt constienti ca nevoile culturale sunt in prim-plan, cu accent pe pastrarea traditiilor”, explica Adam. Pe de alta parte, Luminita Mihailov, directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala ADR 2 Sud-Est, considera ca proiectele axate pe dezvoltare economica trebuie sa aiba prioritate in finantare.
Suma care poate fi solicitata trebuie sa fie de cel putin 10.000 si de cel mult 100.000 de euro. Mai mult, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenta trebuie sa fie finantata din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse in afara altor finantari ale Comisiei Europene. Cheltuielile eligibile sunt, in mare parte, costuri de achizitie pentru echipamente si servicii (transport, chirie etc.), costurile consumabilelor si materialelor, cheltuieli de subcontractare sau cheltuieli efectuate de partenerii beneficiarului, precum si costuri derivand direct din proiect (diseminarea informatiilor, evaluare, audit, traducere, copiere, asigurare etc.).
„Capcana in care se poate cadea este subevaluarea costurilor care apar in afara cheltuielilor finantate. De multe ori, acestea le depasesc pe cele incluse in buget. De aceea, trebuie ca organizatia sa-si intocmeasca un mic plan de afaceri, pentru ca toate detaliile sa fie foarte bine puse la punct”, mai spune Catalin Adam.
Pentru a veni in ajutorul solicitantilor se vor organiza sesiuni de informare („zile info”), in capitalele judetelor incluse in program. Acestea vor contine prezentari despre conditiile in care se fac solicitarile de finantare nerambursabila. „Zilele info” vor fi anuntate in presa si la paginile de web: www.mie.ro si www.fsfg.go.ro.

Domeniile in care se pot realiza proiecte

Schimburi culturale: cu accent pe mentinerea traditiilor.
Democratie locala: imbunatatirea activitatii administratiei locale, camere de comert, asociatii comerciale, sindicate, ONG-uri.
Studii de planificare si dezvoltare: programe de cercetare comuna, proiecte si studii de fezabilitate.
Dezvoltarea economica: rentabilizarea activitatilor economice, initiative de marketing, activitati de pregatire profesionala etc.
Mediu: evaluarea problemelor, training pe probleme de mediu si actiuni de constientizare a publicului in domeniu.
Turism: studii, planificare, programe de training si de dezvoltare a resurselor umane in domeniu.