În primul trimestru al anului 2013 a continuat descreșterea valorii depozitelor din sistemul bancar1, la 31 martie 2013 consemnându-se 303,7 miliarde lei, în scădere cu 3,6% față de
trimestrul anterior, respectiv cu 2,2% la nivelul anului. În termeni reali, s-au înregistrat reduceri de 5,2% față de sfârșitul anului 2012, respectiv 7,1% față de perioada similară a anului precedent.
Modificarea trimestrială de -11,3 miliarde lei a depozitelor la instituțiile de credit din România a fost determinată în cea mai mare parte de scăderea cu 10 miliarde lei a valorii depozitelor în lei deținute de persoanele juridice la instituțiile de credit participante la
FGDB. Declinul depozitelor în lei ale persoanelor juridice a fost mult mai pronunțat pentru depozitele de peste 100.000 euro, scăderea fiind mai lentă pe segmentul depozitelor de valori inferioare acestui nivel. Spre deosebire de trimestrul anterior, când scăderea valorii depozitelor în valută a fost mai accentuată decât cea a depozitelor în lei, în primul trimestru al anului 2013, circa 80% din suma absolută cu care s-a diminuat valoarea depozitelor la instituțiile de credit din România a fost în lei. Acest fapt a condus la diminuarea ponderii depozitelor în lei în valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar, aceasta atingând 51,1%, în scădere cu 1 punct procentual față de trimestrul trecut, în favoarea depozitelor în valută.
La 31 martie 2013, depozitele în moneda națională însumau 155,2 miliarde lei, cu 5,5% sub nivelul de la 31 decembrie 2012, în termeni nominali, ca urmare a retragerilor ce au avut loc
pe segmentul depozitelor persoanelor juridice atât la instituțiile de credit participante la FGDB, cât și la sucursalele băncilor străine din România. În termeni reali, scăderea trimestrială a fost de 7,1%.