La fundamentarea cheltuielilor cu pensiile au fost avuţi în vedere indicatorii statistici preliminaţi, cunoscuţi la momentul construcţiei bugetare, respectiv 3,3% – rata inflaţiei şi 0,7% reprezentând 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, rezultând că valoarea punctului de pensie în anul 2013 este de 762,1 lei, precizează MMFPSPV.
Valoarea punctului de pensie în ultimii doi ani a fost menţinută la nivelul din 2010, respectiv, 732,8 lei. Unul dintre obiectivele construcţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 l-a constituit aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Este vorba despre faptul că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, indicatori realizaţi pe anul precedent, conform art. 102, care nu era aplicat.

Prin OUG nr. 1/2013, s-a decis aplicarea din anul viitor a prevederilor Legii pensiilor. ”Întrucât Institutul Naţional de Statistică (INS) comunică rata inflaţiei realizată pe anul 2012 în luna februarie 2013 şi câştigul salarial mediu brut realizat pe anul 2012 în luna septembrie 2013”, la stabilirea valorii de 762,1 lei pentru punctul de pensie din 2013 au fost utilizaţi ”indicatorii statistici preliminaţi, cunoscuţi la acea dată”.

Având în vedere aceste considerente, s-a luat măsura modificării cadrului legal de majorare a valorii punctului de pensie precizându-se că, începând cu anul 2013, indicatorii utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, potrivit aceleiași surse.

Marţi, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 1/2013 pentru modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice a fost aprobat de Camera Deputaţilor cu 307 voturi ”pentru”, două ”împotrivă” şi patru ”abţineri”. Proiectul stabileşte valoarea punctului de pensie pentru 2013 la 762,1 lei.

”Dacă această lege (Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – n.r.) ar fi fost aplicată, în anul 2011 valoarea punctului de pensie trebuia să fie – după calculele acestei legi – de 777 lei (şi nu 732,8 lei – n.r.), în anul 2012 – de 822 lei şi acum ar fi trebuit să fie peste 850 lei”, a afirmat cu prilejul dezbaterilor din Parlament ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu.

Potrivit datelor comunicate de INS, în noiembrie 2012, comparativ cu luna noiembrie a anului 2011, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,6%, iar indicele câştigului salarial real din faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 101%. Publicarea câştigului salarial pentru decembrie 2012, inclusiv creşterea anuală, este programată de INS pentru data de 6 februarie 2013.

În ceea ce priveşte inflaţia pentru 2012, INS a publicat următoarele: creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (ianuarie 2012 – decembrie 2012) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2011 – decembrie 2011), determinată pe baza IPC, este de 3,3%, iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este de 3,4%. Rata anuală a inflaţiei (decembrie 2011- decembrie 2012) s-a ridicat la 4,95%. (Sursa: Agerpres)