Măsura vizează un număr aproximativ de 15 000 de programatori, în plus față de cei scutiți până acum. Cei care vor să beneficieze de această scutire trebuie să facă dovada înscrierii în învățământul superior.  

Aceasta este o măsură prevăzută în programul de guvernare, promovată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale care susține astfel industria IT. Măsura este menită să contribuie la creșterea ponderii sectorului IT&C în PIB la 10% până în 2020.
Ordinul sprijină,de asemenea, atingerea indicatorilor de țară privind ponderea absolvenților de facultate în totalul populației din România. 

Până acum erau scutiți de impozitul de venitul salarial doar absolvenții de studii superioare.