Potrivit sursei citate, începând cu data de 22 noiembrie 2016, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor, care transpune în legislaţia românească noile prevederi europene în domeniu. Aceasta stabileşte noi reguli pentru operatorii economici implicaţi în lanţul de aprovizionare ori de distribuţie al acestor echipamente, definind într-un mod mai clar obligaţiile ce revin producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului şi distribuitorului.

În categoria echipamentelor radio se încadrează, printre altele, staţiile de radiocomunicaţii de orice tip, module ori părţi dintr-un echipament ce emit într-o anumită bandă de frecvenţe radio, routere wireless, precum şi receptoare de radiodifuziune şi televiziune sau echipamente de localizare a poziţiei geografice (GPS).

'În contextul evoluţiei tehnologice rapide, a fost nevoie de o adaptare legislativă care să asigure utilizarea eficientă a frecvenţelor radio, interoperabilitatea cu alte echipamente radio prin intermediul reţelelor, precum şi conectarea cu interfeţe radio standardizate la nivel european. Prin Hotărârea adoptată se stabilesc cerinţele esenţiale ce trebuie respectate de orice echipament radio produs, introdus pe piaţă sau pus la dispoziţie pe piaţă, condiţiile care trebuie respectate de către organismele ce efectuează evaluări a conformităţii produselor, precum şi măsuri privind cadrul de supraveghere şi control efectiv al pieţei echipamentelor radio. Suplimentar faţă de cerinţele esenţiale, noul cadru legislativ prevede norme cu privire la aplicarea marcajului CE, cerinţe cu privire la identificarea trasabilităţii echipamentelor radio (de către cine au fost produse, cine le comercializează etc.)', se notează în comunicatul citat.

Documentul legislativ clarifică obligaţiile operatorilor economici – producător, reprezentant autorizat al acestuia, importator şi distribuitor, dar şi a utilizatorilor echipamentelor radio, precum şi a operatorilor staţiilor de radiocomunicaţii, iar nerespectarea prevederilor acestui act normativ se sancţionează de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse între 500 de lei şi 50.000 de lei.

Conform actului normativ, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este desemnat ca autoritate naţională de notificare responsabilă pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a acestora.

De asemenea, ANCOM şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt instituţiile care au responsabilitatea aplicării legislaţiei în vigoare din domeniul echipamentelor radio şi activităţilor de supraveghere şi control a pieţei echipamentelor radio.

Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 transpune în legislaţia naţională Directivele Parlamentului European şi ale Consiliului European din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio.AGERPRES