Intervențiile făcute asupra Legii pensiilor în acest an sunt în principal completări care au valoare de clarificare legislativă pentru a nu se mai face o serie de interpretări. Iar deciziile Curţii Consituţionale sunt respingeri ale unor excepţii de neconstituţionalitate ridicate de diferite persoane. Însă cele mai importante modificări au fost aduse prin două legi.

Legea nr. 142 schimbă articolul 6 alin. 2 şi reglementează astfel posibilitatea asigurării la fondul de pensii de stat pentru clerici și personal asimilat, avocați, notari, la cerere. E vorba de calitățile „dreptului subiectiv” de care se poate beneficia doar prin voința proprie, dar poate fi apărat în justiție, deci nu se acordă „din oficiu”.

O altă noutate o aduce modificarea articolului 60, care clarifică modul de calcul pentru fracțiuni de an în reducerea vârstelor de pensionare în cazul muncii în alte condiții decât normale, grupa I/condiții speciale și grupa II/condiții deosebite. Astfel se stabileşte că la alinetaul 1 că fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare pe vechea lege, poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a), articol modificat prin legea Legea nr.155 detaliată mai jos. În plus, la alinetaul 2 se reduc vârstele standard de pensionare prevăzute la şi pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani, ca la alineatul 3 să se stabilească vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi. Tot prin legea din 17 iulie prin modificarea articolului 65 alineat 4 se stabileşte modul de reducere a pensiilor anticipate, care se efectuează mai avantajos prin scăderea procentului de reducere care inițial care era 0,75% pentru fiecare lună de anticipație și se modifică prin aplicarea unor procente mai mici în funcție de lunile de anticipație..

În cele din urmă, legea stabileşte schimbarea alineatului 5 din legea pensiilor, prin care se acordă o scădere avantajoasă de 2 ani la vârsta pensionării pentru persoanele care au muncit sau locuiesc peste 30 de ani în zone poluate.

Beneficii pentru anumiţi pensionari

Astfel, în legea nr.142 apare stipulat că la articolul 65, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:“ Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei si prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevazută la alin. (4).“

Cea de-a doua lege care aduce noutăţi în calcularea pensiilor este Legea nr.155. Astfel sunt completate art.56.5 și 57.3 în privința unor drepturi date de muncă în alte condiții decât cele normale. Specialiştii în pensii consultaţi de revista Capital spun că problema de discutat este că aceste reglementări nu se fac din oficiu, ci la cerere, deci cine nu este informat serios și în permanență va fi exceptat. Ori e vorba de o lege organică și ea trebuie să fie respectată integral din momentul în care un cetăţean îşi manifestă voința de a beneficia de aceste drepturi. Aici se poate pune problema încălcării dreptului în totalitate prin condiționarea aplicării sau respectării pe fracțiuni din orice motive ar fi, pentru că apar în timp modificări, reglementări sau orice alte intervenții. Aceeași situație este și în cazul adăugării perioadelor de contributivitate după data pensionării.

Condiţiile deosebite, regândite

Demnă de menţionat în cazul hotărârilor de guvern cu efect în 2016 este Hotărârea nr. 1014/2015, din 31-12-2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. În hotărâre apare stipulat că: începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de îcadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite prin această hotărâre. Prevederile însă prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţineau la data de 31 decembrie 2015 avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, reînnoite, şi care nu au realizat până la data respectivă măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. La alineatul 3 se stabileşte că perioada de valabilitate a avizelor reînnoite nu poate depăşi data de 31 decembrie 2018.