Activităţile de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale realizate de Distrigaz Sud sunt în deplină conformitate cu Legea Gazelor (nr. 351-2004) care guvernează acest domeniu în România. Legea organică amintită defineşte în articolul 98 sistemul preţurilor şi tarifelor gazului natural aplicabil tuturor operatorilor români din domeniu, stipulând:

Recuperarea costurilor efectuate în mod prudent, aferente activităţilor reglementate
Garantarea unei rate rezonabile de remunerare a capitalului investit în activităţile reglementate
Dezvoltarea capacităţilor de producţie, transport, înmagazinare şi distribuţie

Conform acestui text legislativ, ANRE “elaborează, aprobă şi aplică criterii şi metode pentru aprobarea preţurilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale” (art. 8 lit. I din Legea 351-2004) şi garantează aplicarea metodologiei tarifare.

Deşi condiţiile de piaţă impuneau o creştere a preţurilor finale de la 1 ianuarie 2009, ANRE a hotărât să nu le majoreze începând cu această dată.

Chiar dacă este influenţată negativ de deprecierea leului în raport cu dolarul, scăderea previzibilă din lunile viitoare a costului de achiziţie a gazelor din Rusia, care depinde de variaţiile preţurilor internaţionale pentru petrol, permite menţinerea preţului de vânzare către clientul final la acelaşi nivel, garantând în acelaşi timp remunerarea serviciilor asigurate de către operatori conform prevederilor legale.

Decizia ANRE de a nu modifica preţurile finale de la 1 aprilie reflectă în totalitate metodologia tarifară, care prevede:

Recunoaşterea costurilor de achiziţie a gazelor
Recuperarea pierderilor înregistrate de operatori în anul 2008
Remunerarea activităţilor de furnizare şi distribuţie