Scăderea numărului populaţiei a continuat şi în luna ianuarie 2009, înscriindu-se în tendinţa ultimilor ani.

Faţă de luna ianuarie 2008, numărul născuţilor-vii a scăzut cu 2.000 copii, determinând o scădere a ratei natalităţii de la 11‰ la 9,9‰.

Rata mortalităţii a rămas constantă la 13,4 decedaţi la 1.000 locuitori atât în luna ianuarie 2008 cât şi în luna ianuarie 2009.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, rata mortalităţii infantile a crescut de la 10,8 la 12,4 decedaţi sub 1 an la 1.000 născuţi-vii.

Sporul natural în luna ianuarie 2009 şi 2008 a fost  negativ (de -6.400  persoane şi respectiv de -4.300 persoane) iar ratele sporului natural au fost de -3,5 persoane la 1.000 locuitori în luna ianuarie 2009 şi respectiv de -2,4‰ în luna ianuarie 2008.

Rata nupţialităţii a fost în luna ianuarie 2009 de 2,8 căsătorii la 1.000 locuitori faţă de 2,9‰ în luna ianuarie 2008. Scăderea numărului de divorţuri în luna ianuarie 2009 a modificat rata divorţialităţii de la 0,83 la 0,81 divorţuri la 1.000 locuitori.