Popririle vor fi ridicate astfel încât banii să fie deblocaţi în timp real.

"Concret, pentru persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice propune măsuri legislative care să elimine comunicarea pe hârtie şi să extindă comunicarea online", se arată în proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

"Un exemplu este ridicarea popririi pe cale electronică, măsură ce va permite deblocarea în timp real a banilor în cazul persoanelor cărora li s-au indisponibilizat sume ce depăşesc nivelul creanţei pentru care s-a pus poprirea", menţionează documentul. 

De asemenea, Ministerul Finanţelor propune modernizarea sistemului de administrare a impozitelor şi taxelor prin facilitarea depunerii online a declaraţiilor. 

"Este vorba, de exemplu, despre declaraţiile 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional". 

În ceea ce priveşte creşterea transparenţei şi eficienţei în cheltuirea fondurilor publice, MFP are în vedere extinderea entităţilor publice care utilizează Sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice (Forexebug). Vor fi noi categorii incluse, precum organizaţiile non-guvernamentale ce lucrează cu fonduri publice", menţionează sursa citată. 

AGERPRES