Cu toate acestea, diferențele dintre normele naționale în materie de TVA duc la apariția unor deficiențe grave ale pieței. În loc să poată beneficia cu adevărat de piața unică, societățile se confruntă cu probleme legate de dubla impunere și cu dificultăți în ceea ce privește extinderea activității lor comerciale în străinătate. Noile norme vizează remedierea acestei situații.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „În fiecare săptămână se vând și se cumpără milioane de cupoane valorice, ceea ce reprezintă o activitate în plină expansiune în Europa. Nu există niciun motiv ca această piață în continuă expansiune să nu poată funcționa din cauza incertitudinii și a complexității normelor fiscale. Noile norme în materie de TVA propuse astăzi ne permit să progresăm către o piață unică autentică a cupoanelor valorice, în beneficiul întreprinderilor, al cetățenilor și al administrațiilor fiscale.”
În temeiul noilor norme propuse, diferitele categorii de cupoane valorice și tratamentul TVA aplicabil acestora ar fi definite în mod clar. Acest lucru ar permite tratamentul uniform, în întreaga Europă, al operațiunilor care implică cupoane valorice.
Propunerea include dispoziții privind definirea cupoanelor valorice în scopuri de TVA și stabilirea momentului în care se percepe TVA-ul aferent cupoanelor respective (adică la vânzare sau la preschimbare). De asemenea, propunerea cuprinde norme aplicabile cupoanelor valorice care trec prin lanțuri de distribuție și mijloacelor de plată generale. Noile norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.
În prezent, nu există norme UE în materie de TVA cu privire la tratamentul operațiunilor care implică cupoane valorice. În absența unor norme comune, statele membre și-au dezvoltat propriile lor practici, care nu sunt coordonate și generează frecvent probleme atât pentru întreprinderi, cât și în ceea ce privește colectarea TVA.
Atunci când un cupon valoric este emis într-un stat membru și utilizat în altul, nu este întotdeauna clar în ce moment trebuie impozitate operațiunile legate de cuponul valoric respectiv, ca de exemplu în cazul hotelurilor internaționale care își promovează serviciile de cazare în mai multe state membre ale UE prin intermediul cupoanelor valorice.
Propunerea de astăzi are ca obiectiv clarificarea și armonizarea normelor UE referitoare la tratamentul TVA aplicabil cupoanelor valorice. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra întreprinderilor prin eliminarea situațiilor de dublă impunere și a incertitudinii în privința respectării obligațiilor fiscale și va contribui, de asemenea, la suprimarea lacunelor care facilitează evaziunea fiscală pentru anumite întreprinderi ce exploatează neconcordanțele existente între statele membre. Noile norme se încadrează bine și în strategia mai amplă a Agendei digitale pentru Europa, în special în ceea ce privește obiectivul acesteia de a crea o piață unică digitală.
În primul rând, Comisia își propune să armonizeze definiția cupoanelor valorice în scopuri de TVA și momentul impozitării operațiunilor care le implică, pentru a preveni neconcordanțele care conduc la dubla impunere sau la dubla neimpozitare. Momentul impozitării va fi stabilit în funcție de natura cuponului valoric și prin urmare se va clarifica dacă un cupon trebuie impozitat în momentul vânzării sau în momentul preschimbării în bunuri sau servicii.
 
În al doilea rând, noile norme fac o distincție clară între cupoanele valorice și alte mijloace de plată. Din cauza numărului tot mai mare al dispozitivelor mobile, este necesar să se facă distincția între creditele preplătite de telecomunicații (care sunt cupoane valorice) și serviciile mobile de plată (care se impozitează în mod diferit). Datorită modificării tehnologiilor de plată, în special datorită utilizării tot mai frecventă a dispozitivelor mobile pentru efectuarea plăților, este necesar să se elimine eventualele confuzii.
În al treilea rând, directiva stabilește norme comune pentru distribuirea cupoanelor valorice în cadrul unui lanț de intermediari, în special atunci când aceasta se extinde în două sau mai multe state membre. De exemplu, o cartelă telefonică poate fi tranzacționată de mai multe ori în cadrul unui lanț de distribuție înainte de a ajunge la consumator, iar întreprinderile în cauză au nevoie de certitudine cu privire la obligațiile lor fiscale.
În propunere sunt incluse și o serie de alte măsuri tehnice vizând dreptul de deducere, preschimbarea și procedurile de rambursare, persoana obligată la plata taxei și alte obligații pentru întreprinderi.