În trimestrul I 2009, investiţiile realizate în economia naţională au scăzut cu 0,3% faţă de trimestrul I 2008, conform unui raport al INS.

Evoluţia investiţiilor realizate în economia naţională în trimestrul I 2009, comparativ cu trimestrul I 2008, pe elemente de structură, se prezintă astfel: alte cheltuieli (+23,9%), lucrări de construcţii noi (+9,2%) şi utilaje inclusiv mijloace de transport  (-11,3%).

Comparativ cu trimestrul I 2008, în trimestrul I 2009 se constată o scădere a ponderii utilajelor (inclusiv mijloace de transport) în total investiţii cu 4,9 puncte procentuale.

Ponderea investiţiilor în lucrările de construcţii noi a crescut cu 3,1 puncte procentuale, iar cea a investiţiilor în alte cheltuieli cu 1,8 puncte procentuale.

SURSA: INS