Angajatorii sunt Hotel Marriott Frankfurt şi Block House, iar dintre cele 34 de posturi oferite 22 sunt pentru ospătar, 8 pentru bucătar/commis de cuisine/bucătar grill şi câte două pentru barman şi recepţioner. 

În vederea ocupării locurilor de muncă disponibile pentru ospătar, barman şi bucătar/commis de cuisine/ bucătar grill sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată şi/sau experienţă în domeniu, precum şi cunoştinţe bune de limba germană şi engleză (nivel A2 – B1). 

Totodată, pentru posturile de recepţioner, candidaţii trebuie să aibă calificare profesională încheiată şi/sau experienţă în domeniu, să cunoască sistemul de rezervare Opera şi să aibă cunoştinţe de limba germană şi engleză, nivel C1- C2. 

Conform AMOFM, angajarea se face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată, iar salariul oferit este cuprins între 1.500 şi 2.206 euro brut/lună, în funcţie de calificare şi experienţa profesională, în cazul posturilor de ospătar şi barman, respectiv între 1.500 şi 2.054 euro brut/lună, în funcţie de calificare şi experienţa profesională, pentru posturile de bucătar/commis de cuisine/bucătar grill şi recepţioner.