Un furnizor emite o factura pe data de 31 ale lunii. Expediaza factura prin posta la client, care o primeste pe 5 a lunii urmatoare. Totodata, clientul primeste si receptioneaza marfa tot pe 5 a lunii urmatoare. Din punctul de vedere al legii contabilitatii, clientul cand inregistreaza NIR, datoria de plata, taxa pe valoarea adaugata deductibila: pe 5 a lunii urmatoare
sau in luna anterioara (aceea de emitere a facturii de catre furnizor)?


Ion Eugen Carastan – CalarasiPotrivit Ordinului nr. 1.850 /2004 care aproba Nomenclatorul si modele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare. Nota de receptie si constatare de diferente (NIR) serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate a bunurilor. Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.


In Codul fiscal se prevede ca taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea adaugata de la platitorii taxei, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data. Regula generala este aceea ca faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii. Una din exceptiile de la aceasta regula este aceea ca exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator si intervine la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii.
In concluzie, in cazul prezentat de dumneavoastra, se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata odata cu datoria de plata, in luna in care a fost emisa factura, iar marfa se inregistreaza in contabilitate pe baza Notei de receptie si constatare de diferente, in luna urmatoare.
Inregistrarile in contabilitate ale acestor operatiuni sunt:

a) in prima luna – pentru factura emisa de furnizor: % = 401
357
4426

b) in luna urmatoare – la receptia marfii: 371 = 357.Care este baza legala de incetare a unui contract de munca pe perioada
determinata, cand la incetarea perioadei determinate salariata este in perioada de crestere copil pana la doi ani? Se poate face incetare de contract de munca?


Pusa Chirila – BucurestiConform Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul muncii, orice contract individual de munca incheiat pe perioada determinata inceteaza de drept la data expirarii termenului contractului individual de munca, potrivit prevederilor de la articolul 56, litera ‘j’.
Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, dar pe o perioada de maximum douazeci si patru de luni.
In situatia in care salariata se afla in concediu de crestere si ingrijire copil pana la varsta de doi ani exista doua posibilitati: fie contractul individual de munca anceteaza de drept in conformitate cu prevederile articolului 56, litera ‘j’, plata indemnizatiei urmand a fi efectuata de catre Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, fie se incheie un act aditional de prelungire a duratei contractului sau de definitivare a angajarii.


In baza carui document se poate imputa o cantitate de marfa lipsa din gestiune la inventariere? Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta operatiune (evidentierea taxei pe valoarea adaugata, descarcarea de gestiune)?


Cristina Iovan – Braila


Potrivit Ordinului nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, inventarierea se materializeaza prin inscrierea elementelor de activ si de pasiv, fara spatii libere si fara stersaturi, in formularul “Lista de inventariere” (cod 14-3-12). Acest formular serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de bunuri si valori, constatate cu ocazia inventarierii, precum si pentru constatarea deprecierilor.


Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere.


Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. In cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atat de catre gestionarul predator, cat si de catre cel primitor.


Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate. Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o analiza a tuturor stocurilor inscrise in fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele, de inventariere, cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte.


In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire. Conform Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, prin valoare de inlocuire se intelege costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei, care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.


Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia perisabilitatilor in limitele prevazute prin lege si a bunurilor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora sunt considerate livrari de bunuri, prin urmare trebuie colectata taxa pe valoarea adaugata. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, doar cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata, sunt cheltuieli nedeductibile. Prin urmare, cheltuiala cu descarcarea din gestiune a marfurilor lipsa la inventariere imputabile va fi o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit.
In contabilitate, bunurile constatate lipsa la inventariere se evidentiaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor. Bunurile constatate lipsa la inventariere se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea contabila. Lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate la valoarea de inlocuire, determinata potrivit Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

Din punctul de vedere al inregistrarilor contabile se evidentiaza doua cazuri:

a) la o societate care comercializeaza in sistem angro:
– descarcarea de gestiune: 607 = 371
– imputarea marfii: 428 = %
7588
4427


b) la o societate care comercializeaza in sistem en-detail:
– descarcarea de gestiune: % = 371
607
378
4428
– imputarea marfii: 428 = %
7588
4427