Pentru înlocuire, persoanele interesate vor adresa o solicitare casei de asigurări de sănătate de care aparţin, menţionând adresa la care urmează să fie trimis cardul. Perioada de valabilitate a cardului livrat va fi aceeaşi cu cea a certificatului pe care îl înlocuieşte.
Asiguraţii români posesorii ai cardului european de asigurări de sănătate pot beneficia, în baza acestuia, de asistenţa medicală necesară pe perioada şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
Cardurile au o valabilitate de şase luni de la data emiterii şi acoperă acordarea îngrijirilor medicale de imediată necesitate.

Cardul nu acoperă situaţia în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al UE/SEE pentru a beneficia de tratament medical, precizează CNAS.

În cazul în care persoana asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează pe teritoriul statului membru UE/SEE fără să solicite eliberarea unui card european sau în situaţia în care acesta a fost pierdut, a fost furat sau alte motive asemănătoare, şi în timpul acestei deplasări starea ei de sănătate necesită asistenţă medicală, poate solicita un certificat provizoriu de înlocuire de la casa de asigurări de sănătate unde acesta este luat în evidenţă ca persoană asigurată, sau poate să suporte contravaloarea asistenţei medicale urmând ca la întoarcerea în statul de asigurare să recupereze sumele plătite, prin intermediul formularului E126.