Aceasta a subliniat că abilităţile practice dobândite de studenţi pe parcursul a 90 de ore de stagiu efectiv în IMM-uri, alături de cunoştinţele teoretice acumulate de aceştia în cei trei ani de studiu, i-au determinat pe mulţi angajatori să le ofere imediat tinerilor un job sau să-i recomande firmelor din grup.

Pregătirea viitorilor manageri a continuat în ‘companii vituale’ unde procesele economice erau simulate pe computer şi unde, spre deosebire de viaţa reală, totul era perfect: utilajele veneau la timp, iar fluxul de numerar nu avea sincope.

Decanul Facultăţii de Management, prof. univ. dr. Ion Popa a explicat că simularea managerială s-a realizat cu ajutorul unui soft original PRELEM-21, creat în ASE şi utilizat şi de alte mari universităţi din ţară, în a cărui componenţă intră un set de module orientate asupra activităţilor de previzionare, cercetare-dezvoltare, investiţii, comercial, producţie, financiar-contabil şi resurse umane.

Marţi, cele mai performante echipe de management a companiilor virtuale au fost recompensate. Marele premiu, în valoare de 3.000 lei, i-a fost acordat lui Răzvan Corcodel.

Potrivit lector univ. dr. Sebastian Ceptureanu, aproape jumătate din cei care au făcut practică în IMM-uri au fost deja angajaţi şi lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit, dar ‘procesul continuă, chiar dacă proiectul POSDRU s-a încheiat’. De altfel, unul dintre indicatori prevede ca ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă să fie de cel puţin 75%.

Începând din februarie 2012 şi până în decembrie 2013, Academia de Studii Economice, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), a derulat proiectul ‘Practica economică pentru studenţi – vector determinant al inserţiei pe piaţa forţei de muncă’, cu o valoare eligibilă de 1,9 milioane lei, asistenţa financiară nerambursabilă fiind de circa 1,86 milioane lei, iar contribuţia solicitantului – 38.084 lei (ASE – 29.058,09 lei, iar CNIPMMR – 9.025,91 lei).

În ultimii doi, Academia de Ştiinţe Economice a implementat 65 de proiecte (de doctorat, post-doctorat, de practică, pentru dotare etc) cu ajutorul fondurilor europene, dintre 54 de proiecte au fost finanţate prin Programul Operaţional Sectorial ‘Dezvoltarea Resurselor Umane’ (POSDRU), bugetul total fiind de 40 milioane de euro.