APDRP va acorda finanţare nerambursabilă pentru 144 de proiecte de ”investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010”, valoarea nerambursabilă a acestor proiecte selectate se ridică la 155,15 milioane euro.
Solicitanţii au avut la dispoziţie fonduri nerambursabile pentru refacerea şi modernizarea drumurilor comunale, podurilor şi podeţelor, afectate de inundaţiile care au avut loc în anul 2010.
În perioada sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente acestei submăsuri (1 – 29 iulie 2011), reprezentanţii comunelor sau ai Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară au depus la sediile APDRP din fiecare judeţ al ţării 186 proiecte. Dintre acestea, au fost selectate 144 proiecte, restul proiectelor fie nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate (22 proiecte), fie au trecut în lista celor nefinanţate în urma departajării conform punctajului acordat criteriilor de selecţie (20 proiecte).
‘Toţi cei care vor semna contracte de finanţare cu APDRP pentru a realiza investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010 pot primi până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu poate depăşi 1,5 milioane euro’, menţionează APDRP.
Cel mai important criteriu de eligibilitate era acela conform căruia comuna care dorea realizarea unui astfel de proiect cu finanţare nerambursabilă să facă parte din lista localităţilor cu infrastructura tehnico-edilitară afectată de inundaţiile din anul 2010.
Beneficiarii selectaţi pentru finanţare sunt notificaţi în scris, prin poştă sau fax, în aproximativ trei zile de la publicarea raportului de selecţie pe pagina de internet a Agenţiei, www.apdrp.ro, în vederea semnării contractului la sediile Centrelor Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) aferente judeţelor în care este realizată investiţia.
Potrivit APDRP, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, Beneficiarul se prezintă la sediul Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru a semna contractul de finanţare.