În semestrul I 2011, alocaţia de stat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.936.361 copii, din care 381.871 copii cu vârsta mai mică de 2 ani şi fără handicap (9,7% din total), 5.798 copii cu vârsta mai mică de 3 ani şi cu handicap (0,1% din total), 3.494.316 copii cu vârsta mai mare de 2 ani şi fără handicap (88,8% din total), 54.376 copii cu vârsta mai mare de 3 ani şi cu un handicap (1,4% din total).

Cei mai mulţi copii beneficiari se găseau în municipiul Bucureşti (278.303 copii) şi în judeţele Iaşi (176.523), Suceava (157.072), Bacău (143.159), Prahova (142.833), Constanţa (133.390) şi Dolj (123.398).

Valorile cele mai mici (sub 50.000 copii) au fost înregistrate în judeţele Tulcea, Covasna şi Sălaj.

Din totalul copiilor beneficiari 50,7% au avut domiciliul în urban şi 49,3% în rural. În 17 judeţe ponderea în total beneficiari de alocaţie de stat pentru copii a celor ce domiciliau în mediul rural a fost de peste 60%.

Valorile cele mai mari ale acestui indicator au fost în judeţele Prahova (cu 69,3%), Vrancea (cu 72,3%), Giurgiu (cu 72,4%) şi Călăraşi (cu 83,9%), Cele mai mici valori (de sub 25%) s-au întâlnit în judeţele Constanţa, Hunedoara şi Tulcea.

Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care are un handicap, începând cu anul 2007 alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil.

Pentru copiii care nu au un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei).

Te-ar putea interesa și: