‘Întrunită în şedinţa legal constituită din data de 29/30.04.2011, în prima/a doua convocare, în prezenţa acţionarilor (…) În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii (…) Cu majoritatea voturilor prezente şi reprezentate, aprobă în principiu fuziunea SC Bursa de Valori Bucureşti SA, în calitate de societate absorbantă, cu SC Sibex – Sibiu Stock Exchange (…), în calitate de societate absorbită’, se menţionează în Convocatorul AGA al BVB.

Potrivit sursei citate, tot cu majoritate de voturi s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru stabilirea datei situaţiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii, desemnarea evaluatorului societăţii în vederea fuziunii, negocierea ratei de schimb a acţiunilor în cadrul proiectului de fuziune, solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Registrului Comerţului competent teritorial pentru examinarea proiectului de fuziune şi pentru a lua orice altă măsură şi a efectua orice altă operaţiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară.

La jumătatea lunii februarie 2011, Consiliul BVB a hotărât convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii, în data de 29 – 30 aprilie 2011, având pe ordinea de zi fuziunea BVB, în calitate de societate absorbantă, cu Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri SA /BMFMS/, în calitate de societate absorbită.

Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu /BMFMS/ a fost înfiinţată în data de 14 decembrie 1994, având 11 acţionari şi obiect principal de activitate tranzacţiile cu mărfuri pe piaţa spot.

Cel mai nou eveniment marcat de BMFMS a fost consemnat pe 27 ianuarie 2011, când a lansat la tranzacţionare derivatele pe acţiunile Fondului Proprietatea. Noile instrumente au fost contractul futures pe acţiunile Fondul Proprietatea, având simbolul DEFPR, respectiv contractul cu opţiuni pe contractul futures pe acţiunile Fondului Proprietatea, având simbolul OPDEFPR.

La 31 decembrie 2010, BVB avea lichidităţi totale de 63,3 milioane lei, faţă de 64,6 milioane lei în 2009, în condiţiile în care pe parcursul anului au fost plătite dividende către acţionari în sumă de 7,6 milioane lei.

BVB a înregistrat, la finele lui 2010, un profit operaţional de 300.000 lei (circa 70.590 euro), conform datelor preliminate individuale, faţă de o pierdere operaţională de 1,5 milioane lei (circa 0,353 milioane euro) la 31 decembrie 2009, în urma creşterii veniturilor din exploatare şi a scăderii cheltuielilor din activitatea de bază. Profitul net a coborât însă cu 32,5% în 2010, până la 5,7 milioane lei, faţă de rezultatul net de 8,3 milioane lei înregistrat în 2009.

Cifra de afaceri a BVB a urcat cu 5,4% în 2010, până la 13 milioane lei, faţă de 12,4 milioane lei în 2009, fiind influenţată de creşterea veniturilor din comisioanele de tranzacţionare cu 6%, a celor percepute emitenţilor (+24%) şi a celor din servicii IT (+28%).

Potrivit BVB, rezultatul financiar a fost în 2010 de 6,2 milioane lei în scădere cu 44%, faţă de 2009 (11,1 milioane lei), pentru prima dată din 2006, din cauza reducerii semnificative a dobânzilor şi a diminuării nivelului lichidităţilor totale ca urmare a distribuirii dividendelor din profitul pe 2009. Trendul descendent al ratei dobânzilor a influenţat, în mod direct, diminuarea veniturilor financiare.