Astfel, reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea scade de la peste 5,74 de miliarde de lei, la aproximativ 5,23 de miliarde de lei, prin reducerea valorii nominale a acţiunilor de la 0,57 lei la 0,52 lei.

"Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea, implicând restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţional cu participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea. După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea va fi împărţit în 10.074.080.746 acţiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,52 lei", menţionează sursa citată.

Un alt punct de pe ordinea de zi a AGEA este împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

AGERPRES