În fapt, AISIF a trimis, pe 18 octombrie 2021, Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), solicitarea să nu permită conducerii SIF Banat Crișana (SIF1) să se premieze cu 880.000 de acțiuni gratuite, în condițiile în care nu a îndeplinit mandatul acționarilor privind răscumpărarea de 30.000.000 acțiuni pentru anulare.

În răspunsul ASF nu se oferă o soluție la problema invocată. În schimb se face referire la convocarea unei noi adunări generale în care acționarii SIF1 urmează să decidă modalitatea distribuirii acțiunilor gratuite, se arată în comunicat. AISIF îi informează pe investitorii SIF1 că a trimis o nouă scrisoare către ASF în care solicită să ia măsurile necesare pentru a nu permite domnului Bogdan Drăgoi, implicit Consiliului de Administrație al SIF1, să folosească voturile acționarilor cu care este în conflict de interese pentru a se premia cu acțiuni gratuite, răscumpărate cu banii tuturor acționarilor SIF1.

Redăm mai jos scrisoarea trimisă de Asociația Investitorilor la SIF-uri, Autorității de Supraveghere Financiară:

Stimate domnule președinte Marcu,

Stimată doamna Ștefănoiu,

Vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră la scrisoarea trimisă pe 18 octombrie 2021, în numele Asociației Investitorilor la SIF-uri (AISIF). Suntem nevoiți să completăm cererile din scrisoarea inițială cu o serie de precizări care demonstrează un conflict de interese pe care ASF nu îl poate trece cu vederea în cazul SIF Banat Crișana (SIF1). 

Deoarece considerăm acest conflict de interese drept unul dintre elementele mecanismului de corupție din piața de capital românească, trimitem această scrisoare și către Direcția Națională Anticorupție. Precizați în răspunsul dumneavoastră că domnul Bogdan Drăgoi, președintele CA al SIF Banat Crișana (SIF1), urmează să supună la vot cele trei opțiuni unor „acționari”. 

Formularea dumneavoastră este ireproșabilă, dar conducerea SIF1 se află într-o situație gravă de conflict de interese cu acei „acționari” care prin reprezentativitate vor decide rezultatul votului.

Conform legii 74/2015, și regulamentului UE 231/2013, nu este permisă întreținerea conflictelor de interese între administratorul unui FIA și unii investitori ai acelui FIA, în detrimentul altor investitori. În cele ce urmează vom explica acest conflict de interese și felul în care entitățile implicate sunt folosite în deturnarea votului în favoarea domnului Bogdan Drăgoi.

Vă invederăm faptul că „acționarii” pe care îi invocați în scrisoarea dumneavoastră, au devenit acționarii SIF1 datorită deciziei domnului Bogdan Drăgoi de plasament al banilor SIF1 în niște fonduri. S-a ajuns astfel ca un număr important al acționarilor/investitorilor SIF1 să fie entități (sau fonduri) care au administratori remunerați de către conducerea SIF1 cu comisioane exorbitante, plătite din banii tuturor celor care investesc și sunt acționari la SIF1. Mai mult decât atât, acești „acționari” au cumpărat procente importante din capitalul SIF1 cu banii SIF1.  

Deși domnul Drăgoi poate să pretindă că decizia acestor plasamente în acțiuni SIF1 nu i-a aparținut domniei sale ci managerilor SAI-urilor, dânsul este cel care cu bună știință întreține o stare flagrantă de conflict de interese cu aceste SAI-uri. Domnul Drăgoi face acest lucru pentru a obține beneficiu personal, cum ar fi acțiuni gratuite în acest caz. Aceste SAI-uri, prin fondurile pe care le administrează, pot să voteze în favoarea domnului Bogdan Drăgoi și în defavoarea SIF1.

 În cele ce urmează arătăm două cazuri pentru exemplificarea acestui conflict de interese:

  1. SAI Swiss Capital, care deține peste 5% din SIF1, are contract atât cu SIF1, condus de domnul Bogdan Drăgoi, cât și cu SIF Muntenia (SIF4) care este administrată de o filială a SIF1, mai precis, SAI Muntenia. SAI Swiss Capital încasează milioane de lei anual din banii SIF1 și SIF4, ambele fiind direct sau indirect controlate de domnul Bogdan Drăgoi. 

Pentru menținerea contractelor sale cu SIF1 și SIF4, de pe urma cărora încasează milioane de lei anual, SAI Swiss Capital va vota în favoarea premierii domnului Drăgoi chiar dacă acel vot ar fi în defavoarea SIF1, și prin urmare în defavoarea altor acționari SIF1. Se încalcă astfel principiile și prevederile legii 74/2015 și ale regulamentului Uniunii Europene 231/2013.

  1. OPUS Chartered Issuances este un alt exemplu grav de conflicte de interese între domnul Drăgoi Drăgoi și un acționar. OPUS Chartered Issuances deține peste 5% din capitalul SIF1 exclusiv prin acțiuni cumpărate cu banii SIF4, societate care este condusă de o filială a SIF1, mai precis, SAI Muntenia. OPUS Chartered Issuances beneficiază de câștiguri însemnate datorate SAI Muntenia. În consecință, OPUS Chartered Issuances va vota în favoarea domnului Drăgoi și în defavoarea SIF1 și prin urmare în defavoarea altor acționari SIF1.

Acești doi acționari, prezentați aici cu titlu de exemplu, au conflicte de interese semnificative cu conducerea SIF1.

Vă rugăm respectuos, în apărarea legii și pentru protejarea drepturilor acționarilor SIF1, să nu permiteți conducerii SIF1 să folosească voturile favorabile ale acționarilor cu care este în conflict de interese pentru a se premia. 

Potrivit legii, conducerea SIF1 trebuie să identifice conflictele de interese și să ia măsuri pentru a le elimina. Vă rugăm să impuneți respectarea legilor românești și europene pentru evitarea conflictelor de interese în societățile cotate în România, în interesul investitorilor pe piața de capital românească.

Cu Stimă,

Marius Pop

Director Executiv AISIF