Cetățenii pot contacta centrul de reclamații sunând gratuit la numărul de telefon 0800-5151, sau prin poștă (Inspectie SZW, Postbus 820, 3500 AV Utrecht ) sau accesând adresa de internet (www.inspectieszw.nl). Reclamațiile pot fi și anonime.
 
Centrului de reclamații împotriva agențiilor de recrutare de rea-credință i se pot adresa  atât potențiale victime și aparținătorii acestora, cât și firmele de bună credință care doresc să reclame anumite practici incorecte din domeniul recrutării de personal.
 
Ministrul Afacerilor Sociale, Henk Kamp, a anunțat acest lucru într-o scrisoare adresată Camerei Deputaților. În cuprinsul acesteia, ministrul prezintă o acțiune extinsă cu o multitudine de măsuri prin care intenționează eliminarea de pe piață în doi ani a tuturor agențiilor de recrutare de rea-credință.
 
”În ciuda tuturor eforturilor care s-au depus, birourile de rea-credință pentru plasarea temporară a forței de muncă continuă să dea naștere multor probleme. Acestea dobândesc câștiguri mari în dauna administrației publice și a birourilor de bună-credință și abuzează de angajații lor. În acest scop se folosesc adesea racolatori, intermediari de rea-credință și construcții transfrontaliere. Modul lor de a acționa merge adesea mână în mână cu angajări ilegale, cu fraudarea impozitelor și a cotizațiilor, precum și cu plata insuficientă”, se arată în scrisoarea ministrului Kamp.
Reamintim faptul că, Olanda a decis să prelungească restricțiile pe piața internă a muncii pentru muncitorii români şi bulgari.