Statul a stabilit destinațiile și perioadele orientative în care urmează să trimită pe cheltuială publică, 80 de românce pe care le va selecta în programul Femeia Antreprenor 2018.

Femeile din România, care desfășoară deja afaceri sau vor să-și deschidă firme, pot încă să se înscrie în programul Femeia Antreprenor 2018, organizat și finanțat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

Femeile selectate vor putea participa la conferințe de antreprenoriat, workshopuri și evenimente de business în țară și în străinătate.

Pentru participarea la workshop-uri, prin programul Femeia Antreprenor 2018, statul român  asigură participarea gratuită și va suporta cheltuielile de transport pentru participante în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar, pe fazele din România.

În cazul în care suma cheltuită cu transportul intern depăşeşte 200 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiara se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 200 lei. Cheltuielile privind transportul intern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE București.

Pentru participarea la conferințele internaționale se asigură participarea gratuită și vor fi suportate cheltuielile de transport extern, precum şi cheltuielile de cazare ale participantelor  pe perioada desfăşurării evenimentului, în limita sumei de 2000 lei.

În cazul în care suma cheltuită cu transportul extern depăşeşte 2000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul extern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE București.