"Calitatea articolelor, acuratețea știrilor economice, echilibrul și diversitatea opiniilor, importanța conferințelor și a evenimentelor organizate precum și efortul ziariștilor de a prezenta într-o manieră profesionistă evenimentele economice au făcut din revista Capital un reper de calitate, fără de care performanța activității economice ar avea de suferit. Sunt convins că și la următoarele aniversări vom constata că revista Capital nu va face rabat de la standardele de calitate profesională cu care ne-a obișnuit. Felicit redacția revistei Capital pentru tot ce au reușit în cei 24 de ani de capitalism".

"Acești 24 de ani au reprezentat o perioadă de profunde transformări atât pentru societate cât și pentru economie. Deși suntem încă departe de capitalismul autentic, România, în perioada scursă de la Revoluție și până acum, a reușit să realizeze un proces ireversibil către democrație și să pună bazele unei economii de piață ce funcționează în mare parte după reguli și legislație europeană. Aderarea la UE și la NATO au reprezentat două momente decisive pentru capitalismul românesc ce au înscris țara noastră pe o traiectorie a valorilor democratice fără de care dezvoltarea economică ar fi fost mult îngreunată. Regulile și valorile europene au contribuit la fundamentarea bazei capitalismului românesc și au avut un impact major asupra evoluției democrației și dezvoltării economiei. Cu toate acestea, capitalismul românesc este încă unul rudimentar în care instituțiile sunt încă slabe, corupția este un fenomen generalizat prezent în mai toate domeniile și la nivel înalt, birocrația a devenit o normalitate a societății, evaziunea fiscală afectează aproape o treime din economie iar valorile în societate sunt viciate. Important este că România să corecteze toate aceste deficiente și să recupereze decalajele de dezvoltare față de societățile în care capitalismul este cu mult mai evoluat".

Dan Armeanu, profesor de economie ASE, membru ASF