Proiectul actului normativ se intitulează ”Hotărîre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" – SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" – SA -Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz”.

Este vorba de o serie de active(clădiri, utilaje și diverse instalații și echipamente feroviare), multe  trecute în ultimii ani în conservre și care, potrivit legislației actuale, nu pot fi valorificate, ele aflîndu-se în proprietatea publică a statului.
Înfiinţată în 1998, în urma reorganizării fostei SNCFR, CNCF „CFR” SA este compania care administrează şi întreţine infrastructura feroviară – publică sau privată. Compania pune la dispoziţia tuturor operatorilor feroviari întreaga reţea de cale ferată pentru a efectua în condiţii de siguranţă transportul călătorilor și al mărfurilor.

Azi, ultima zi pentru pentru depunerea documentelor de precalificare la privatizarea CFR Marfă
 
Companiile interesate de CFR Marfă mai pot depune doar azi, până la ora 16.00, documentele de precalificare, acesta fiind termenul de decădere, potrivit anunţului postat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Deschiderea plicurilor cu documentele de participare va avea loc mâine, 9 mai, la ora 11.00, iar verificarea şi analizarea acestora se va face până în data de 15 mai, ora 12.00, când se va întocmi lista investitorilor precalificaţi să participe, în continuare, la procesul de privatizare a CFR Marfă, precum şi lista celor respinşi.

Următorul pas va fi negocierea pe bază de oferte preliminare şi neangajante. Pentru a participa la această negociere, potenţialii cumpărători înscrişi pe lista scurtă vor depune la sediul ministerului, în plic sigilat, cel mai târziu până în data de 27 mai 2013, ora 16.00, oferta preliminară şi neangajantă şi comentariile potenţialilor cumpărători înscrişi pe lista scurtă asupra proiectului de contract de vânzare/cumpărare de acţiuni inclus în dosarul de prezentare.

Începând din 28 mai, Comisia de privatizare va purta negocieri cu fiecare ofertant aflat pe lista scurtă, pe baza unei planificări ce se va afişa la sediul MT. Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, documentele trebuie depuse de potenţialii cumpărători până cel târziu în data de 19 iunie, ora 12.00, acest termen fiind de decădere, iar în data de 20 iunie, ora 11.00, la sediul ministerului, Comisia de privatizare va deschide plicurile depuse de ofertanţii prezenţi şi va stabili câştigătorul licitaţiei.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru 51% din acţiunile CFR Marfă este de aproape 800 de milioane de lei, după finalizarea procesului de privatizare, statul urmând să rămână cu 49% din acţiunile companiei.