Agenţia pentru Protecţia Mediului – APM Mureş şi Fundaţia ADEPT Transilvania lucrează la elaborarea unui plan de acţiune care să susţină finanţarea coridoarelor ecologice prin forme complementare de guvernanţă participativă, în cadrul proiectului Celebrating Biodiversity Governance (BioGov), implementat de provincia Fryslân din Olanda şi instituţii din opt state membre al Uniunii Europene, inclusiv România.

Potrivit APM Mureş, proiectul BioGov se desfăşoară în perioada iunie 2018 – mai 2022 şi are ca obiective generale dezvoltarea şi îmbunătăţirea politicilor regionale pentru conservarea patrimoniului natural şi a biodiversităţii prin forme complementare de guvernanţă participativă.

”APM Mureş şi Fundaţia ADEPT Transilvania au ca obiectiv elaborarea unui plan de acţiune care să susţină finanţarea coridoarelor ecologice prin forme complementare de guvernanţă participativă. De asemenea, planul de acţiune va propune un mecanism de gestionare a unei suprafeţe de 2.000 hectare de coridoare ecologice, în afara ariilor protejate din judeţul Mureş, printr-o bună colaborare a tuturor factorilor interesaţi. În perioada 22-24 octombrie 2019, APM Mureş şi Fundaţia ADEPT Transilvania au participat la cea de-a treia întâlnire Interreg Meeting care a avut loc la Santiago de Compostela, Spania, organizată de către Ministerul Mediului şi Planificării Teritoriale aparţinând de Guvernul Autonom al Regiunii Galicia – Spania. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte legate de îmbunătăţirea politicilor propuse, concluziile Studiilor de bază realizate în cadrul proiectului şi stadiul Planurilor de acţiune, precum şi concluzii ale schimburilor de experienţă între parteneri (peer review), având ca tematică idei de bune practici”, a arătat APM Mureş, într-un comunicat de presă.

APM a mai menţionat că în cadrul proiectului au avut loc mai multe vizite de studiu în zonele-pilot ale Proiectului BioGov în Galicia, la San Roman (aparţinând de Primăria Cervantes), pentru modalităţi de administrare a pădurilor şi fermelor de animale, Balgos/Cerredo, pentru pajişti şi păşuni, la Eloi, la ferme de bovine de carne, Xantes, pentru areal montan şi la Donis Church, pentru zone tradiţionale cu păduri de castani comestibili.

Provincia Fryslân din Olanda, în parteneriat cu APM Mureş, Fundaţia ADEPT Transilvania şi şase instituţii partenere din opt ţări membre UE (Olanda, România, Spania, Polonia, Belgia, Suedia, Slovenia, Bulgaria), a depus în cadrul celui de-al treilea apel Interreg Europe din anul 2017 proiectul Celebrating Biodiversity Governance (BioGov), iar la începutul anului 2018 a fost aprobat.