"SNN informează acţionarii şi investitorii că, în data de 11.08.2015, Consiliul de Administraţie al SNN a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu aport în natură şi numerar în suma totală maximă de 3.550.110 lei, de la valoarea actuală de 3.012.210.410 lei la valoarea de 3.015.760.520 lei, prin emiterea unui număr maxim de 355.011 acţiuni noi, nominative, dematerializate, la un preţ de 10 lei/acţiune, egal cu valoarea nominală (fără prima

de emisiune)", se menţionează în Raportul privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA, prin aport în natură şi numerar, publicat marţi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Din totalul acţiunilor ce vor fi emise, 292.810 acţiuni noi, în sumă de 2.928.100 lei, constituie aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), ca urmare a obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cotă indiviză în suprafaţă de 239,05 metri pătraţi din Bd. Gheorghe Magheru, nr. 33, Bucureşti, şi a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul 'Corp Gardă şi Drum acces' din localitatea Saligny, judeţul Constanţa, iar maximum 62.201 acţiuni noi, în valoare de 622.010 lei, vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, spre subscriere în schimbul aportului în natură al statului român, prin MEIMMMA, celorlalţi acţionari, respectiv persoanelor care au calitatea de acţionar la Data de Înregistrare, respectiv 28.08.2015, în vederea menţinerii participaţiilor deţinute în cadrul SNN la Data de Înregistrare.

"Valoarea celor două terenuri a fost determinată pe baza rapoartelor de expertiză realizate de un evaluator independent, desemnat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin actualizarea valorii acestora de la momentul depunerii documentaţiei cu indicele de inflaţie, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002, rezultând valoarea totală de 2.928.100 lei aferentă unui număr de 292.810 acţiuni. Restul de 62.201 acţiuni, în valoare de 622.010 lei, sunt oferite acţionarilor care deţin această calitate la Data de Înregistrare în cadrul exercitării dreptului de preferinţă. Data de Înregistrare, dată care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge drepturile aferente majorării de capital cu aport în natură şi numerar ca urmare a exercitării dreptului de preferinţă de către ceilalţi acţionari, în conformitate cu art. 238 alin. 1 din Legea 297/1994, este data de 28.08.2015", se spune în documentul citat.

Acţionarii SNN vor avea dreptul să subscrie un număr de acţiuni proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă la Data de Înregistrare, iar subscrierile vor avea loc la valoarea nominală de 10 lei/acţiune fără prima de emisiune. Numărul de drepturi de preferinţă ce este acordat fiecărui acţionar va fi proporţional cu numărul de acţiuni emise de SNN, deţinut la Data de Înregistrare.

Potrivit raportului, data de subscriere a noilor acţiuni în cadrul majorării de capital social va fi de 0,00117856, astfel, fiecare acţionar existent înscris la Data de Înregistrare poate subscrie la fiecare acţiune deţinută 0,00117856 acţiuni nou emise.

Intermediarul selectat pentru derularea procedurii de majorare de capital social al SNN este BRD – Groupe Societe Generale SA.

"Perioada efectivă de subscriere şi procedura de subscriere vor fi comunicate acţionarilor prin raport curent", se mai precizează în raportul transmis BVB. AGERPRES