De asemenea, Consiliul ASF a aprobat numirea lui Christian Brandstetter în calitate de membru şi preşedinte al Directoratului societăţii Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A. şi a altor persoane semnificative – actuari în cadrul societăţilor ABC Asigurări – Reasigurări S.A. şi Allianz-Tiriac Asigurari SA.

A fost aprobată solicitarea BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a unui nou fond deschis de investiţii – BT Euro Clasic. A fost aprobată eliberarea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru societatea Bucur Obor S.A. Bucureşti, în vederea admiterii la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti, se spune în comunicat. Pe de altă parte, Consiliul ASF a aprobat admiterea la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB, în baza dispoziţiilor Legii 151/2014, a acţiunilor unui număr de 9 societăţi.

De asemenea, a fost aprobată şi admiterea la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., în baza dispoziţiilor Legii 151/2014, a acţiunilor emise de şase companii şi a fost aprobată retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa ASF a acţiunilor emise de societăţile Cars S.A. Târnăveni, Transchim S.A. Bucureşti şi Agromec Ciurea S.A. Iaşi. În cadrul şedinţei de marţi a fost autorizat Fondul de Pensii Facultative AEGON Essenţial în administrarea AEGON PENSII – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.