Comisia Europeană a cerut miercuri României, Croaţiei, Ciprului, Estoniei, Poloniei şi Sloveniei să implementeze integral noile reglementări ale Uniunii Europene privind auditul. Directiva privind auditul (Directiva 2014/56/UE privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate) stabileşte condiţiile pentru autorizarea şi înregistrarea persoanelor care efectuează audituri statutare. De asemenea stabileşte normele aplicabile persoanelor respective în ceea ce priveşte independenţa, obiectivitatea şi etica profesională, precum şi cadrul pentru supravegherea lor publică. Prin modificarea Directivei privind auditul (Directiva 2006/43/CE), noile reglementări permit o transparenţă şi o predictibilitate mai ridicată a cerinţelor aplicabile persoanelor care efectuează audituri. 

"Modificările îmbunătăţesc şi mai mult independenţa şi obiectivitatea activităţii persoanelor care efectuează audituri. Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în legislaţia naţională până la data de 17 iunie 2016. Având în vedere că nu au respectat termenul-limită iniţial, aceste şase state membre au primit scrisori de somaţie la sfârşitul lunii iulie 2016. Aceste state membre au răspuns la aceste scrisori şi s-au angajat să adopte rapid noua legislaţie. Deoarece nu au reuşit să facă acest lucru, solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Dacă România, Croaţia, Cipru, Estonia, Polonia şi Slovenia nu iau măsuri în termen de două luni, aceste cazuri pot fi sesizate Curţii Europene de Justiţie", se menţionează în comunicat.

AGERPRES