La nivel naţional ponderea investiţiilor administraţiei publice a reprezentat 46,6%, din totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, urmată de cea a producătorilor specializaţi (27,5%) şi a  producătorilor nespecializaţi (25,9%). De asemenea, în industria prelucrătoare s-au realizat 56,7% din cheltuielile pentru protecţia mediului a producătorilor nespecializaţi, în timp ce industria extractivă a absorbit 16,9%, iar sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă”, 14,7%.

Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli s-au înregistrat  pentru managementul deşeurilor (51,9% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului), urmate de cheltuielile pentru protectia apei (23,5%) şi de cheltuielile pe alte domenii de mediu (11%).

Pentru cercetarea statistică datele s-au colectat de la aproximativ 10.000  producǎtori de servicii de protecţia mediului. Cheltuielile pentru protecţia mediului reflectă fluxurile de finanţare a mediului şi includ plăţile pentru activităţile economice care au ca scop producerea de servicii specifice pentru prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului.